Kallelser till Förbundsstyrelsen

Allmän information

Här hittar du kallelsen till nästa sammanträde med förbundsstyrelsen samt från tidigare sammanträden.

Om du önskar läsa föregående protokoll eller minnesanteckningar från styrguppsmöten i Lokus-grupperna eller projekten, kan du med fördel använda dig av länkarna på den här sidan.

Har du förslag på ytterligare handlingar eller länkar som du tycker borde finnas här får du gärna skicka ett e-post till karin.wengelin@finsamuppsala.se

Grey Linenns

 

Länkar

Protokoll

Minnesanteckningar Lokus-grupper
Enköping - Håbo
Heby
Tierp
Uppsala - Knivsta
Älvkarleby
Östhammar

Minnesanteckningar Projekt
Pågående projekt