Inspirationsdag workshop Cancerpatienter

Tidsperiod: 2017-09-05

Samverkansparter: Försäkringskassan, Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala

Beskrivning: Ett initiativ för att utveckla gränsöverskridande samverkan i syfte att möjliggöra arbetsförmåga för målgruppen.

Antal deltagare: 63 deltagare

Interkulturell kommunikation Tierp

Tidsperiod: 2017-05-06

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Tierps kommun

Beskrivning: Ökad medvenhet kring kulturkrockar samt ökad kunskap kring verktyg för att hantera dem. 

Antal deltagare: 80 deltagare

Knivsta vänskapsdag

Tidsperiod: 2017-05-06

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Knivsta kommun

Beskrivning: En kunskapshöjande dag för att främja samverkan och delaktighet för en god etablering och integration i Knivsta kommun. 

Antal deltagare: 350 deltagare

Deltagande på konferens om Supported employment

Tidsperiod: 2017-06-14 till 2017-06-16

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun

Beskrivning: Deltagande i konferens för att få ökad kunskap om internationellt arbete kring metoden

Antal deltagare: 10 deltagare

Integrationsdag Östhammar

Tidsperiod: 2016-12-08

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun

Beskrivning: Ska bidra med ökad kunskap och förbättrad samverkan mellan kommunens förvaltningar, myndigheter och andra aktörer som är centrala för en framgångsrik integration i Östhammars kommun.

Antal deltagare: 80 deltagare

Samverkansdagar AF/FK om unga med aktivitetsersättning

Tidsperiod: 2016-11-22 och 2016-12-06

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Beskrivning: Målet var att personalen skulle få ökad kunskap om målgruppen samt en samsyn på uppdraget.

Antal deltagare: 45 deltagare

Kunskapsdag kring fördjupat samarbete för chefer hos AF och FK

Tidsperiod: 2016-04-15

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Beskrivning: Fördjupat samarbete kring personer i behov av samordnad rehabilitering

Antal deltagare: 25 deltagare