Kontaktuppgifter

Förbundschef Åsa Fichtel

Ekonom Kimmo Niva (dataskyddsombud)

Processtödjare Katarina Åkerblom 

Administratör Kristina Ulfsdotter

 

Tel: 018-18 58 43

Tel: 018-18 58 47

Tel: 018-18 58 48

Tel: 018-18 58 42

Vid frågor gälland hemsidan klicka här. Då öppnas ett meddelandefönster där du kan skriva in ditt meddelande.