Förbundschef Åsa Fichtel Tel: 018-18 58 43 asa.fichtel@finsamuppsala.se

Verksamhetsutvecklare Marika Blomgren Tel: 018-18 58 45 marika.blomgren@finsamuppsala.se

Ekonom Kimmo Niva (dataskyddsombud) Tel: 018-18 58 47 kimmo.niva@finsamuppsala.se

Förbundssekreterare Karin Wengelin Tel: 018-18 58 42 karin.wengelin@finsamuppsala.se

Processtödjare Katarina Åkerblom Tel: 018-18 58 48 katarina.akerblom@finsamuppsala.se

Om ditt ärende är av allmän karaktär kan du klicka på ikonen "Allmänna frågor". Då öppnas ett meddelandefönster där du kan skriva in ditt meddelande.

Ups Ban Allmanna 362

Webbmaster: Frågor som rör webben, till exempel om det är en länk på någon av sidorna som inte fungerar.