LOKUS-grupp Älvkarleby

Martin Andaloussi, Älvkarleby kommun
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Agnetha Runberg, Älvkarleby kommun (ordförande)
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Ulrika Hjerpe, Älvkarleby kommun
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen

Minnesanteckningar 2018

 2018-03-22