LOKUS-grupp Älvkarleby

Martin Andaloussi, Älvkarleby kommun (ordförande)
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen

Minnesanteckningar 2018

 2018-03-22