LOKUS- grupp Enköping

Lars Olsson, Enköpings kommun, ordförande
Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Carina Bergman, Arbetsförmedlingen
Karin Strömdahl, Försäkringskassan

Minnesanteckningar 2018