LOKUS-grupp Håbo

Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Carina Bergman, Arbetsförmedlingen
Catrin Josephson, Håbo kommun (ordförande)
Karin Strömdahl, FörsäkringskassanMinnesanteckningar 2018