LOKUS-grupp Håbo

Mats Ståhl-Elgström, Håbo kommun, ordförande
Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Carina Bergman, Arbetsförmedlingen
Karin Strömdahl, FörsäkringskassanMinnesanteckningar 2018