LOKUS-grupp Heby

Birgitta Olsson, Region Uppsala
Daniel Holmvin, Heby kommun
Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan
Kerstin Dahlström, Heby kommun
Robert K Sivars, Arbetsförmedlingen
Åsa Johansson, Heby kommun (ordförande)Minnesanteckningar 2018