LOKUS-grupp Heby

Birgitta Olsson, Region Uppsala
Malin Fredell, Arbetsförmedlingen
Ann-Sofi Wallén, Försäkringskassan
Jenny Johansson, Heby kommun (ordförande)
Camilla Gunnarsson, Heby kommun