LOKUS-grupp Knivsta

Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Lottie Siitonen, Försäkringskassan
Mats Elgström Ståhl, Knivsta kommun (ordförande Knivsta)