LOKUS-grupp Knivsta

Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Vakant, Försäkringskassan
Catrin Josephson, Knivsta kommun, ordförande