LOKUS-grupp Östhammar

Anna Karin Bexelius, Östhammars kommun
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Mikael Sjöberg, Östhammars kommun (ordförande)
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen