LOKUS-grupp Östhammar

Anna Karin Bexelius, Östhammars kommun, ordförande
Birgitta Olsson, Region Uppsala
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Yvonne Wahlbeck, Östhammars kommun
Wiktoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen