LOKUS-grupp Tierp

Birgitta Olsson, Region Uppsala
Mikael Sjöberg, Tierps kommun
Marika Söderberg, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen (ordförande)