LOKUS-grupp Uppsala

Birgitta Olsson, Region Uppsala
Birgitta Rosberg, Region Uppsala
Ingrid Larsson, Uppsala kommun
Kjell-åke Gårdh, Uppsala kommun
Martina Apell, Arbetsförmedlingen
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Lena Winterbom, Uppsala kommun (ordförande)
Irene Nyman, Uppsala kommun