FINSAM

Finansiell samordning

Vår verksamhet bygger på Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (ofta förkortat Finsam). Lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari  2004. Lagen gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län att bilda ett samordningsförbund. Förbunden har gemensamma pengar, resurser och ett lokalt perspektiv. I Sverige finns det 80 samordningsförbund och 241 av landets 290  kommuner är medlemmar i ett förbund. Samordningsförbundet i Uppsala är ett länsförbund och är ett av landets största.

 

Läs mer om  Lag (2003.1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer om Finsam på nationella rådets hemsida: http://www.finsam.se/start

Samordningsförbundet möjliggör finansiell samordning mellan fyra myndigheter inom rehabiliteringsområdet: arbetsförmedling, försäkringskassa,  kommuner och Region Uppsala. Samordningsförbundet är en struktur för att få samverkan mellan myndigheter att fungera över tid. Verksamheten kan bedrivas både som avgränsande tidssatta insatser (projekt), och som del av ordinarie verksamhet. Läs mer i broschyren nedan Tillsammans gör vi skillnad.

 

Kilcka på bilden för att öppna.