Förbundsstyrelse/arbetsutskott


I styrelsen sitter förtroendevalda från alla medlemskommuner och Region Uppsala, samt särskilt utnämnda tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet.

Förbundsstyrelsen:

Ordinarie

Ersättare
Uppsala kommun Ulrik Wärnsberg (S), ordf.
Ismail Kamil (L)
Försäkringskassan Ann-Sofi Wallén, 1:e vice ordf. 
Stefan Mörk
Region Uppsala Annika Forssell (MP) 2:e vice ordf.
Johan Rendel (M)
Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand
Erland Fischer
Enköpings kommun Solweig Eklund (S)
Ingvar Smedlund (M)
Heby kommun Karl-Arne Larsson (C)
Kristina Pettersson (S)
Håbo kommun Bertil Brifors(M)
Inger Wallin (S)
Knivsta Kommun Göran Nilsson (M)
Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun Viktoria Söderling (S)
Lotta Carlberg (C)
Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S)
Roger Petrini (M)
Östhammars kommun Kerstin Björck-Jansson (C)
Pär-Olov Olsson (M)

Arbetsutskottet:

Ulrik Wärnsberg, (ordf.)

Ann-Sofi Wallén, (1:e vice ordf.)

Annika Forssell

Lars Ahlstrand

Inga-Lil Tegelberg (ers.)

 

Inloggning arbetsutskottet