Förbundsstyrelse/arbetsutskott


I styrelsen sitter förtroendevalda från alla medlemskommuner och Region Uppsala, samt särskilt utnämnda tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet.

 Förbundsstyrelse

Ordinarie

Ersättare
Uppsala kommun Mohamad Hassan (L), ordf.
Robin Kronvall (M)
Region Uppsala Annika Forsell (MP) 1:e vice ordf. 
Vivianne Macdisi (S)
Försäkringskassan Stefan Mörk,  2:e vice ordf.
Karolina Eriksson
Arbetsförmedlingen Lars Ahlstrand
Erland Fischer
Enköpings kommun Peter Book, (M)
Solweig Eklund (S)
Heby kommun Annika Krispinsson (C)
Margaretha Gadde Jennisch (M)
Håbo kommun  Roger von Walden (M)
Inger Wallin (S)
Knivsta kommun Britt-Louise Gunnar (S)
Vakant
Tierps kommun Åsa Sikberg (M)
Viktoria Söderling (S)
Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S)
Gunn Johansson (C)
Östhammars kommun Lisa Norén (S)
Pär-Olov Olsson (M)

Arbetsutskott

Mohamad Hassan (ordf.)

Annika Forsell (1:e vice ordf.)

Stefan Mörk (2:e vice ordf.)

Lars Ahlstrand

Inga-Lil Tegelberg

 

Inloggning arbetsutskottet