Förbundsstyrelse

 

I styrelsen sitter förtroendevalda från alla medlemskommuner och Region Uppsala, samt särskilt utnämnda tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. Styrelsen har också utsett ett Arbetsutskott (AU), där styrelsens arbete bereds.

Medlemsorganisationerna representeras i styrelsen av:

Uppsala kommun
Ulrik Wärnsberg (S), ordf.
Ismail Kamil (L), ersättare

Försäkringskassan
Ann-Sofi Wallén, 1:e vice ordf.
Stefan Mörk, ersättare

Region Uppsala
Annika Forssell (MP) 2:e vice ordf.
Johan Rendel (M), ersättare

Arbetsförmedlingen
Lars Ahlstrand
Erland Fischer, ersättare

Enköpings kommun
Solweig Eklund (S)
Ingvar Smedlund (M), ersättare

Heby kommun
Karl-Arne Larsson (C)
Kristina Pettersson (S), ersättare

Håbo kommun
Bertil Brifors(M)
Inger Wallin (S), ersättare

Knivsta Kommun
Göran Nilsson (M)
Britt-Louise Gunnar (S), ersättare

Tierps kommun
Viktoria Söderling (S) 
Lotta Carlberg (C), ersättare

Älvkarleby kommun
Inga-Lil Tegelberg (S)
Roger Petrini (M), ersättare

Östhammars kommun
Kerstin Björck-Jansson (C) 
Pär-Olov Olsson (M), ersättare

 

Mötestider 2018

Förbundsstyrelsens möten

16 mars, 9.00 - 12.00

1 juni, 9.00 - 12.00

13-14 september, internat

17 oktober, 9.00 - 12.00

27 november, 9.00 - 12.00

 

Arbetsutsktottets möten

24 januari, 9.00 - 12.00

2 mars, 9.00 - 12.00

15 maj, 9.00 - 12.00

22 augusti, 9.00 - 12.00

5 oktober, 9.00 - 12.00

14 november, 9.00 - 12.00

 

Mötestider 2019

Förbundsstyrelsens möten

18 mars, 9.00 - 12.00

3 juni, 9.00 - 12.00

12 - 13 september, internat

17 oktober, 9.00 - 12.00

27 november, 9.00 - 12.00

 

Arbetsutsktottets möten

22 januari, 9.00 - 12.00,

4 mars, 9.00 - 12.00

15 maj, 9.00 - 12.00

22 augusti, 9.00 - 12.00

4 oktober, 9.00 - 12.00

13 november, 9.00 - 12.00