Samordningsförbundets kansli

Förbundschef Åsa Fichtel 
Tel: 018-18 58 43 
asa.fichtel@finsamuppsala.se

Processtödjare Katarina Åkerblom
Tel: 018-18 58 48 
katarina.akerblom@finsamuppsala.se

Ekonom Kimmo Niva 
Tel: 018-18 58 47 
kimmo.niva@finsamuppsala.se

Förbundssekreterare Karin Wengelin
Tel: 018-18 58 42 
karin.wengelin@finsamuppsala.se

Verksamhetsutvecklare Marika Blomgren
Tel: 018- 18 58 45
marika.blomgren@finsamuppsala.se

 Vxl. 018-18 58 40