Strategisk utvecklingsgrupp


Som stöd i arbetet med långsiktig samverkan har förbundschefen en strategisk utvecklingsgrupp, där ordförande i respektive lokusgrupp ingår. I de flesta fall är detta en chef kopplad till socialförvaltning eller arbetsmarknadsförvaltning inom kommunerna. I gruppen ingår förutom ordförande i respektive lokusgrupp representanter från övriga medlemmar vilket är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala. Parterna har själva bestämt vilka dessa ska vara så att alla medlemmars delaktighet säkerställs.

Syftet med gruppen är att:

– fungera som stöd för utvecklingsarbetet med långsiktig samverkan,

– byta erfarenheter med varandra kring frågor som är intressanta utifrån ett övergripande perspektiv 

– kunna utveckla frågor som rör utvecklingen framåt, exempelvis kvalitetssäkring, uppföljning och diskutera vad medlemmarna ser behöver vara lika och vad som kan vara olika i de olika grupperna.

Gruppen är ett stöd till förbundschefen och till medlemmarnas utvecklingsarbete och har inget formellt ansvar i förhållande till styrelsen. Gruppen fungerar som ett forum för samverkan.

I den strategiska utvecklingsgruppen kan även ansökningar från medlemmarna till projekt diskuteras.