Nationell samverkan

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

Samordningsförbundet är medlem i NNS och förbundschefen deltar regelbundet i aktiviteter inom detta forum. Förbundschefen men även verksamhetsutvecklare har kontinuerlig kontakt med förbundschefer, samordnare och verksamhetsutvecklare från andra samordningsförbund för att utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor.

NNS Logga

Kunskapsbanken NNS

Nationella Rådet för finansiell samordning (Finsam)

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen bildade 2008 Nationella rådet för finansiell samordning.

Rådet behandlar frågor om finansiell samordning som är av gemensamt intresse. Syftet med rådet är också att, i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

 

Finsam