Samverkansstöd

  

För att ansökan skall kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast det datum som anges i tabellen nedan. Ansökan skall vara underskriven av samtliga parter som står bakom den samt skickas in till förbundet i original med post och digitalt via e-post.

Grey Linenns

Verktyg
Praktikverktyg-Praktikkartläggningsprojektet
Begreppstrappan

 

Beslutsprocesser 2019

Beslutsprocess Sista ansökningsdatum
1 7 februari
2 23 april
3 12 september
4 23 oktober

 

Under länkarna till höger hittar ni mall för ansökan om medel från Samordningsförbundet samt instruktioner för ifyllnad.

För er som redan har en pågående verksamhet finansierad genom Samordningsförbundet, finns länkar till olika mallar (t.ex. kvartalsrapport och rekvisition).

Grey Linenns

Årsprocess för insatserna 2019

Årsprocess insatser 2019