Ta alltid kontakt med Samordningsförbundet innan ni börjar skriva projektplanen, så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för en ansökan och hur arbetet bäst läggs upp.

Ansökan måste vara underskriven av alla aktuella parter för att kunna hanteras av förbundet. För att ansökan ska kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast vid för den beslutsprocessen angivet datum (se tabellen till höger). Ansökan ska skickas dels med post, dels via e-post.

Grey Linenns

Information
Europeiska socialfonden (ESF)
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Verktyg
Begreppstrappan
Kunskapsbanken

Bildspel
Presentation GESAM 180316
Presentation Samhällsorientering 180316

                           Beslutsprocesser 2018

  Beslutsprocess  Sista ansökningsdatum
1 7 februari
2 23 april
3 12 september
4 23 oktober

 

Under länkarna till höger hittar ni blankett för ansökan. Till denna blankett hör även instruktioner, som ni också hittar där.

För er som redan har en pågående verksamhet finansierad genom samordningsförbundet, finns länkar till olika mallar (t.ex. halvårs- och helårsrapport).

Grey Linenns

Årsprocess för insatserna 2018

 Klicka för större bild