Inbjudan till ”Insatsvecka”

Inbjudan till ”Insatsvecka”

Under Insatsveckan erbjuds ni att ta del av presentationer från de insatser som Samordningsförbundet finansierar.

Datum: måndag den 19 april till fredag den 23 april 2021
Tid: 08.15 – 09.40

Plats: Digitalt via Teams

Respektive insats berättar om bland annat framgångsfaktorer, utmaningar inom arbetet för insatsen, och delar med sig om eventuella tankar kring vidare utveckling.

Medverkar är insatsansvariga och medarbetare i de insatser som pågår i Uppsala län, samt personal från Samordningsförbundets kansli.

Anmälan skickas till: kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se