Nyheter

Här presenteras vad som är på gång inom Samordningsförbundet

Information

Covid -19 Kansliets verksamhet fortlöper som vanligt. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vårens seminarium kommer att genomföras digitalt.

läs mer

Inspirationsdag

Den 2 mars 2020 anordnade Samordningsförbundet en inspirationsdag på Scandic Uplandia där alla förbundets pågående insatser, lokusgrupper och styrgrupper var

läs mer