Välkommen!

Vill du öppna upp din arbetsplats för nya medarbetare som av olika skäl har svårt att komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt bygga upp er kompetens på arbetsplatsen?

Samordningsförbundet i Uppsala län verkar för att erbjuda stöd och information till dig som arbetsgivare i samverkan med andra aktörer.

 

Ja tack, jag tar gärna del av mer information!

På vår hemsida kan du ser mer om våra aktiviteter eller kontakta oss gärna!

I stödmaterialet nedan kan du få tips, verktyg och kunskap!

Maila oss

”Det finns stora likheter mellan rekrytering och schackstrategi. Att sträva efter att ha en laguppställning med bara en pjästyp är varken realistisk eller produktiv. Varje rekrytering och omgruppering kräver en anpassning av arbetsuppgifter utifrån kandidaternas specifika förmågor och egenskaper.

De effektivaste schackpartierna är alltid de där alla pjäser når sin fulla potential och tillsammans gör varandra starkare.” (Fredrik Lindgren, Generalsekreterare/kanslichef Sveriges Schackförbund)

Ta del av vårt stödmaterial

DU behövs för att öppna upp din arbetsplats, det innebär en möjlighet att bygga upp er kompetens och samtidigt göra en insats för grupper som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden och som sitter på outnyttjade förmågor.

Kan vi anpassa arbetsplatsen och göra de förändringar som behövs kan vi undvika ett långtgående utanförskap i samhället och få hängivna och engagerade medarbetare!

Myndigheters roll

Myndigheters roll

Läs mer

Handledarens
roll

Handledarens roll

Händer
Läs mer

Förebyggande
hälsofrämjande
arbete

Förebyggande hälsofrämjande arbete

Ohälsa
Läs mer

Inspiration och verktyg

Inspiration och verktyg

Laptop
Läs mer

Funktions-
nedsättningar

Funktions- nedsättningar

Läs mer

Handledarutbildning

Handledarutbildning

Postit
Läs mer

Vad är det de pratar om?

Vill du veta mer om begrepp och definitioner? Gå vidare till vår begreppslista.

Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information

Maila oss Ring oss - 018-18 58 40