Myndigheters ansvar och roller.

Våra myndigheter ansvarar på olika sätt för att ge stöd åt arbetsgivare och arbetstagare för att en anställning ska fungera. Vi har ställt samman information om de olika roller våra myndigheter har så att du som arbetsgivare lättare ska hitta relevant information som passar just dina behov.

 


Du har väl inte missat att du som arbetsgivare kan få stöd för att arbeta med arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder så att en medarbetare kan vara kvar eller komma tillbaka till er arbetsplats? Åtgärderna som du ansöker om ska vara arbetsplatsinriktade för att förebygga sjukfall, underlätta för en medarbetare att vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. Bidraget är även ett bra stöd för att ta fram en plan för återgång för en medarbetare som är sjukskriven.

Har din medarbetare en funktionsnedsättning, eller funderar du på att anställa en person som har det? Behövs anpassningar och hjälpmedel till din medarbetare? Det finns stöd och bidrag att söka från Försäkringskassan om medarbetaren varit anställd mer än 12 månader.

Vid anställning av en ny medarbetare med en funktionsnedsättning eller om medarbetaren varit anställd mindre än 12 månader erbjuder Arbetsförmedlingen olika bidrag till dig som arbetsgivare. Det innebär att du kan få ekonomiskt stöd för att din medarbetare ska kunna utföra sitt arbete, läs mer om detta under nästa avsnitt på sidan gällande Arbetsförmedlingen.

 

 

 


Arbetsförmedlingens specialister arbetar med rehabiliteringsfrågor för arbetssökande, anställda och arbetsgivare. Har du en anställd som arbetat hos dig mindre än 12 månader och har en begränsad arbetsförmåga eller på annat sätt behöver stöd för att klara sina arbetsuppgifter kan du få hjälp.

Genom Arbetsförmedlingens satsning Trygg Rekrytering kan du som arbetsgivare i Uppsala län få stöd av arbetsförmedlingens specialister vid rekrytering av en ny medarbetare med en funktionsnedsättning. Ta del av information till höger eller kontakta Siuskonsulent Åsa Petrén via asa.petren@arbetsformedlingen.se eller 010-486 17 80.

Arbetslösheten hos personer med funktionsnedsättningar är betydligt högre än för dem utan. Syftet med Arbetsförmedlingens anställningsstöd är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Då får vi en inkluderande arbetsmarknad med en större mångfald.

Söker DU medarbetare som lyfter företaget? Anställ nyanlända, unga, långtidsarbetslösa eller personer med funktionsnedsättningar? Om du vill anställa med stöd eller behöver information om hur du kan gå tillväga om du söker en kandidat eller har en kandidat kan du läsa mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Du kan också ta del av Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd som lyfter olika frågor.

 


Region Uppsala logotyp, länk till startsidan.

Region Uppsala ansvarar för Infoteket där information finns rörande funktionshinder och psykisk ohälsa. De vänder sig till dig som vill ha mer kunskap, vägledning, tips och verktyg om hur olika funktionshinder och psykisk ohälsa kan påverka ett fungerande vardagsliv.

Om du har en medarbetare med ett funktionshinder eller som lider av psykisk ohälsa kan du som arbetsgivare med ökad kunskap ge det stöd som behövs för att arbetet ska fungera på bästa sätt, både för medarbetaren och övriga kollegor. Ibland behövs bara små förändringar eller anpassningar för att en kollega ska få ut det bästa av sin kapacitet på arbetsplatsen. 


Arbetsmiljöverkets logotyp, länk till startsidan

Du som arbetsgivare har ansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats. Du är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Du fördelar uppgifter gällande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, men en sådan fördelning bör vara tydlig så att alla vet vad som krävs av dem.

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall samt att uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam. I arbetsgivarens ansvar ingår även att se till att maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar underhålls.

Om du som arbetsgivare anställer minderåriga finns särskilda bestämmelser om hur de får arbeta.  Läs vidare i Arbetsmiljöverkets broschyr där det står att läsa om vad som gäller för en person om är minderårig.