Sveriges kommuner och landsting (SKR) och regeringen samarbetar med att stärka den psykiska hälsan. Genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa tas flera olika stöd fram, bland annat en Stödlista för psykisk hälsa i kristid.

På dessa sidor finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider för chefer och HR att ta del av i samband med covid-19.  Att vi mår bra på jobbet är viktigt och pandemin medför såväl nya behov och riskfaktorer som förstärker risker som redan fanns.  Det handlar exempelvis om sätt att hantera oro, nya arbetssätt och samvetsstress samt ett förändrat behov av återhämtning.

https://Stödlista Chefer och HR


Sunt arbetsliv har verktyg och inspiration för dig som arbetar inom kommun- eller regionsektorn.

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Här kan du se goda exempel från andra arbetsgivare och ta del av verktyg för att skapa en frisk arbetsplats!

OSA står för den Organisatoriska och sociala arbetsmiljön. OSA-kollen ger dig stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper er att uppfylla kunskapskraven i föreskrifterna. OSA handlar om allt från hur vi organiserar arbetet till hur vi samspelar med varandra. Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas.


Som stöd för skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare finns här checklistor du kan använda för att säkerställa arbetet.

Här finns också andra verktyg som du som arbetsgivare kan använda i ditt arbete med planering, introduktion och uppföljning när du anställer en ny medarbetare.


Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK som förmedlar kunskaper för att hjälpa företagen att förbättra arbetsmiljön. De underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.

En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. De erbjuder checklistor som kan användas för att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.

 


Inspiration och verktyg för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare är du ytterst ansvarig för att arbetsmiljön på arbetsplatsen är bra. Det gäller både den fysiska och psykiska miljön. Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet.

För att veta vad som gäller, klicka på länkarna för att komma igång med ditt systematiska arbetsmiljöarbete och ta del av verktyg och utbildningar.