Psykisk ohälsa är vår största samhällsutmaning. År 2030 kommer psykisk ohälsa att vara den största sjukdomsbördan i så gott som hela världen, enligt WHO. Från 2009 fram till i dag har utgifterna för psykiatriska diagnoser i sjukförsäkringssystemet mer är fördubblats, från 7 till nästan 15 miljarder kronor och står i dag för 70 procent av kostnaderna för sjukfrånvaron. Psykisk ohälsa kostar nu samhället totalt över 200 miljarder kronor varje år, nära 5 procent av BNP (Kerstin Evelius, tidigare nationell rådgivare på området psykisk ohälsa, SvD, 7 jan 2019).

Vid arbetsåtergång efter en sjukskrivning för psykisk ohälsa krävs att arbetsplatsen är involverad, vare sig orsaken till sjukskrivningen finns där eller inte. De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland arbetstagarna är ett gott ledarskap – rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande samt kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och anställningstrygghet.


Bra arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat bidrar till en lägre sjukfrånvaro. Kostnaderna för en medarbetares sjukfrånvaro är ofta mycket högre än själva sjuklönen, men genom att agera tidigt kan du förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Det är bra både för din medarbetare och dig som arbetsgivare. Försäkringskassan har tagit fram information och verktyg för att arbeta med förebyggande av sjukfrånvaro.

Via Arbetsförmedlingens Arbetsgivarpodd kan du ta del av inspiration och tips.  Syftet är att inspirera, motivera och informera om allt från att rekrytera, utveckla verksamheter till att må bra på jobbet. Arbetsgivarpodden kommer ut varannan onsdag.

 


Hur gör andra arbetsgivare och företag för att komma tillrätta med psykisk ohälsa och många sjukskrivningar?

På TBO Haglinds i Arboga arbetar man med snabba åtgärder för att minska sjukfrånvaron genom att erbjuda coaching på arbetsplatsen. Svenskt näringsliv berättar om deras framgångsrika arbete.


En arbetsplats som arbetar systematiskt med frågor om jämställdhet och jämlikhet ökar förutsättningarna för att alla medarbetare ska känna trivsel och trygghet på arbetsplatsen.

Jämlikhet innebär att alla människor inom ett visst samhälle eller inom en viss isolerad grupp har samma status och respekt, att alla människor är lika mycket värda. På arbetsplatsen handlar det om att alla medarbetare ska respekteras och behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk bakgrund, funktionshindrad, ålder, religion etc.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. På arbetsplatsen handlar det om att kvinnor och män behandlas likvärdigt och ges samma förutsättningar att utföra sitt arbete oavsett kön.

Det finns mycket du kan göra för att bidra till en arbetsplats med lika villkor och rättigheter. Därför vill vi dela med oss av några tips om hur du och dina kollegor kan göra er arbetsplats mer jämställd.

Motverka härskartekniker

Var försiktig med skämt så att de inte sker på någon annans bekostnad och kommentera inte kollegors utseende i ett professionellt sammanhang.

Var med och påverka

Granska hur väl din arbetsplats lever upp till diskrimineringslagens krav. Alla arbetsplatser ska göra en lönekartläggning varje år för att upptäcka osakliga löneskillnader. Är ni minst 25 anställda ska ni även ha en plan för hur ni arbetar med likabehandling.

Arbeta med synliggörande

Lyssna aktivt, ge respons och konstruktiv kritik. Ha rutiner för att undvika att någon blir osynliggjord under möten. Tänk på hur länge varje person får tala och fördela talartid, till exempel genom rundor.

Gör det lättare att kombinera arbete och föräldraskap

Alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Se över och diskutera tider, planering och karriärutveckling på din arbetsplats utifrån perspektivet att alla ska ha samma möjligheter att delta.