Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala Län

Vår uppgift är att underlätta för våra medlemmar att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå sin arbetsförmåga

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

GLAD SOMMAR

Nyheter | G-Tech

ÖNSKAR
SAMORDNINGSFÖRBUNDETS
KANSLI   

 

Aktuellt

Stoppa våldet!

Samordningsförbundet Uppsala län deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt NNS, i ett regeringsuppdrag med att förbättra upptäckten av våld, samt

SAMRE

Samordningsförbundet i Uppsala län arrangerade den 7 maj 2021 en kunskapsdialog om förbättrad samverkan gällande sjukskrivna individer utan sjukpenninggrundande inkomst

Kalender

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Strategisk utvecklingsgrupp

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Den offentliga försörjningens omfattning i Uppsala län och för samtliga 290 kommuner i landet sammanställd på uppdrag från Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet.  Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.

 

https://studios.statisticon.se/finsam/

 

 

Kontakta oss

Medlemmarnas hemsidor

Samordningsförbundets samtliga medlemmar i Uppsala län.