Search
Close this search box.

Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala Län

Vår uppgift är att underlätta för våra medlemmar att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå sin arbetsförmåga

Glad sommar önskar Samordningsförbundets kansli!


Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt

Arbetslivsintro

Ta del webbinariet: Arbetslivsintro var en insats finansierad av Samordningsförbundet i Uppsala län. Samverkansparter var Uppsala kommun och Region Uppsala.

Kalender

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Strategisk utvecklingsgrupp

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Kontakta oss

Medlemmarnas hemsidor

Samordningsförbundets samtliga medlemmar i Uppsala län.