Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala Län

Vår uppgift är att underlätta för våra medlemmar att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå sin arbetsförmåga

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Anslagstavla

NU ÄR VI IGÅNG! 

Följ med på vår gemensamma fiktiva resa till Paris. Du kan även ”hoppa på”  under resans gång. Gå så många steg du orkar och kan. 

ALLA STEG RÄKNAS! 
 

Anmälan och ”stegrapportering” skickas till: anki.jansson@finsamuppsala.se

 

Här kan du varje vecka följa hur långt vi har kommit.

Aktuellt

Kalender

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Webbinarium ”Från A till M”

Arbetsutskottet

Strategisk utevecklingsgrupp

Förbundsstyrelsen

Den offentliga försörjningens omfattning i Uppsala län och för samtliga 290 kommuner i landet sammanställd på uppdrag från Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet.  Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.

 

https://studios.statisticon.se/finsam/

 

 

Kontakta oss

Medlemmarnas hemsidor

Samordningsförbundets samtliga medlemmar i Uppsala län.