Sök
Stäng denna sökruta.

Regional samverkan

På regional nivå sker samverkan genom den strategiska utvecklingsgruppen samt genom Forum för inkluderande arbetsmarknad.

Strategisk utvecklingsgrupp

För att diskutera frågor av länsövergripande strategisk karaktär inom lokusgrupperna finns inom förbundet en så kallad strategisk utvecklingsgrupp, SG, där ordföranden samt nyckelaktörer från lokusgrupperna ingår. Syftet är att diskutera utvecklingen och frågor av gemensamt samverkansintresse och exempelvis gemensamma behov nu och framåt, kompetensutveckling, samt utbyta erfarenheter. Gruppen leds av förbundschefen.

Forum för inkluderande arbetsmarknad

Representant från förbundets kansli ingår en gång i månaden i ett nätverk, Forum för inkluderande arbetsmarknad, FIA. Nätverket har två syften; att utbyta erfarenheter kring tillväxt och arbetsmarknad i länet samt att samla länets resurser och diskutera och möjliggöra gemensamma ansökningar till ESF. Nät­verket leds av Region Uppsala. Förbundet erbjuder möjlighet till finansiellt processtöd om parterna väljer att göra ansökningar.