Sök
Stäng denna sökruta.

Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Vårt förbund startade år 2008 och är ett av 8 länsförbund.
I mars 2020 var 260 av landets 290 kommuner medlemmar i ett samordningsförbund. Totalt finns det 83 samordningsförbund i Sverige. 

I vår verksamhet har vi en lagstiftning (ofta förkortad Finsam) som reglerar vad vi får finansiera, se; Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).

Syftet med ett samordningsförbund är att genom finansiell samordning:

1 §  Finansiell samordning enligt denna lag får inom ett samordningsområde bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv resursanvändning.

2 §  Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundets medlemmar har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att två eller fler medlemsparter ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två sökande som aktivt bidrar i arbetet. För mer information, se samverkansstöd.