Aktuellt

Här presenteras vad som är på gång inom Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Uppsala län deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt NNS, i ett regeringsuppdrag med att förbättra upptäckten av våld, samt med att förmedla adekvata insatser