Kalender

Här kan du se Samordningsförbundets aktiviteter och möten .

2023

Arbetsutskottet

Webbinarium: Effektiva insatser för långtidsarbetslösa

ikon-pil-ned

Föreläsare, Anders Forslund, professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och arbetsmarknadsforskare vid IFAU.

För anmälan och mer information, klicka här!

Strategisk utvecklingsgrupp

Arbetsutskottet

Webbinarium: Migration & psykisk ohälsa, Röda Korsets behandlingscenter

ikon-pil-ned

Föreläsare, Lina Vågbratt, legitimerad psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala

För anmälan och mer information, klicka här! 

Digitalt möte: Implementeringsgruppen

ikon-pil-ned

Implementeringsgruppen för rutin för flerpartsmöten.
För mer information kontakta Katarina.akerblom@finsamuppsala.se

Workshop 3 med fokus på UVAS-unga som varken arbetar eller studerar 

ikon-pil-ned

Workshop 3 med fokus på UVAS-Unga som varken arbetar eller studerar, tillsammans med MUCF.
För mer information kontakta annika.sagstrom@finsamuppsala.se

Förbundsstyrelsen (för avgående ledamöter)

ikon-pil-ned

Clarion Hotel Gillet Dragarbrunnsgatan 23 Uppsala

Förbundsstyrelsen (för nya ledamöter)

ikon-pil-ned

Clarion Hotel Gillet Dragarbrunnsgatan 23 Uppsala

Strategisk utvecklingsgrupp

Arbetsutskottet

Webbinarium: Self-efficacy

ikon-pil-ned

Vilken betydelse har individens tilltro till sin egen förmåga, self-efficacy, vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning eller vid inträde i arbete för unga med funktionsnedsättning?

För anmälan och mer information, klicka här! 

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Strategisk utvecklingsgrupp

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Strategisk utvecklingsgrupp