Samordningsförbundet i Uppsala län verkar för och uppmanar till en arbetsmarknad som välkomnar alla individer! Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets/organisationens utveckling och lönsamhet.

Förbundet har tagit fram ett material där samlad information presenteras för att främja rekrytering av personer som står längre från arbetsmarknaden.

Vill du ta del av stödmaterialet? Gå vidare genom länken för att komma vidare till plattformen! 

Du kan också ta del av våra övriga aktiviteter som presenteras nedan.  

Nästa aktivitet:

Arbetsgivare bjuds in till webbinariet ”Från A till M”

Dag: tisdag den 23 mars 2021
Tid: kl. 08.30 – 10.30
Plats: Digitalt via Teams

Läs mer här! 

Arbetsgivarplattform

Här kommer ni vidare till den digitala plattformen för stöd till arbetsgivare

Om du som arbetgivare är intresserad av att veta mer om vårt arbete, ta  kontakt med oss på kansliet