För arbetsgivare

Samordningsförbundet Uppsala län bedriver sedan hösten 2019 ett arbete med att utveckla stöd till arbetsgivare för att främja ökad rekrytering från gruppen av personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Vill du vara med och underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden? 

Tillsammans kan vi bidra till samhällets sociala utveckling, människors välmående och företagets/organisationens utveckling och lönsamhet. Vi utvecklar just nu arbetet med att ta fram former för stöd, resultatet kommer att redovisas här. 

Nästa aktivitet:

Om du som arbetgivare är intresserad av att veta mer om vårt arbete, ta  kontakt med oss på kansliet