Lokal samverkan

På lokal nivå har parterna valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv.

Lokusgrupper

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan.

Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till styrelsen görs samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

För minnesanteckningar från lokusgruppernas möten, vänligen kontakta kansliet.

Introduktion för nya lokusmedlemmar 

LOKUS- grupp Enköping

Kenny Jonsson, Enköpings kommun

Viveca Räim, Enköpings kommun

Birgitta Rosberg, Region Uppsala

Niklas Forslund, Arbetsförmedlingen

Ulv Ohlberger, Försäkringskassan

LOKUS-grupp Heby

Camilla Gunnarsson, Heby kommun

Jenny Johnsson, Heby kommun

Birgitta A Olsson, Region Uppsala

Niklas Forslund, Arbetsförmedlingen

Marika Söderberg, Försäkringskassan

LOKUS-grupp Håbo

Maria Bertilsson, Håbo kommun

Ulv Ohlberger, Försäkringskassan

Niklas Forsgren, Arbetsförmedlingen

Birgitta Rosberg, Region Uppsala

LOKUS-grupp Knivsta

Catrin Josephson,  Knivsta kommun

Birgitta Rosberg, Region Uppsala

Fredrik Möller, Försäkringskassan

Wictoria Palmetorp,  Arbetsförmedlingen

LOKUS-grupp Tierp

Michael Sjöberg, Tierps kommun

Anna-Lena Rudström, Tierps kommun

Birgitta A Olsson, Region Uppsala

Marika Söderberg, Försäkringskassan

Frida Billing, Arbetsförmedlingen

LOKUS-grupp Uppsala

Lena Winterbom, Uppsala kommun

Ida Bylund Lindman, Uppsala kommun

Birgitta A Olsson, Region Uppsala

Birgitta Rosberg, Region Uppsala

Elke Lehmann, Arbetsförmedlingen

Fredrik Möller, Försäkringskassan

Annica Ekblom-Axelsson, Försäkringskassan

Martina Apell, Arbetsförmedlingen

LOKUS-grupp Älvkarleby

Johan Köhler, Älvkarleby kommun

Claudia Forsberg, Älvkarleby kommun

Birgitta A Olsson, Region Uppsala

Frida Billing, Arbetsförmedlingen

Marika Söderberg, Försäkringskassan

LOKUS-grupp Östhammar

Yvonne Wahlbeck, Östhammars kommun

Anna Karin Bexelius, Östhammars kommun

Birgitta A Olsson, Region Uppsala

Marika Söderberg, Försäkringskassan

Frida Billing, Arbetsförmedlingen