Sök
Stäng denna sökruta.

Lokal samverkan

På lokal nivå har parterna valt att jobba med lokala utvecklingsgrupper (lokusgrupper) i samtliga åtta kommuner. Dessa syftar till att skapa hållbarhet i ett samverkansperspektiv.

Lokusgrupper

Lokala utvecklingsgrupper finns i alla kommuner. Styrelsen har genom sina satta mål och inriktning talat om att de uppmuntrar parternas initiativ till samverkan.

Kansliet deltar som adjungerade vid lokusgruppernas möten och stödjer deras samverkan både på strategisk nivå samt om parterna önskar stöd även på operativ nivå för att möjliggöra att ansökningar till styrelsen görs samt att de uppfyller de krav som satts upp för ansökningar.

Introduktion för nya lokusmedlemmar