Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala Län

Vår uppgift är att underlätta för våra medlemmar att skapa aktiviteter vars syfte är att individer som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska återfå sin arbetsförmåga

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.

Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt

Kalender

Arbetsutskottet

Webbinarium: Vilken betydelse har arbetsgivarens involvering för medarbetarens återgång i arbete vid sjukskrivning

Webbinarium: ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”

Förbundsstyrelsen

Arbetsutskottet

Förbundsstyrelsen

Kontakta oss

Medlemmarnas hemsidor

Samordningsförbundets samtliga medlemmar i Uppsala län.