Förbundsstyrelse och Arbetsutskott

I styrelsen sitter förtroendevalda från alla medlemskommuner och Region Uppsala, samt särskilt utnämnda tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet.

Ordinarie representant

Uppsala kommun Mohamad Hassan (L), ordf                 Region Uppsala Annika Forsell (MP) 1:e vice ordf.
Försäkringskassan Stefan Mörk,  2:e vice ordf.
Arbetsförmedlingen Anna Svensson
Enköpings kommun Peter Book, (M)
Heby kommun Annika Krispinsson (C)
Håbo kommun  Roger von Walden (M)
Knivsta kommun Britt-Louise Gunnar (S)
Tierps kommun Åsa Sikberg (M)
Älvkarleby kommun Inga-Lil Tegelberg (S)
Östhammars kommun Lisa Norén (S)

Ersättare

Robin Kronvall (M)
Vivianne Macdisi (S)
Karolina Eriksson
Roger Håkansson
Solweig Eklund (S)
Margaretha Gadde Jennische (M) 
Inger Wallin (S)
Synnöve Adell (KD)
Viktoria Söderling (S)
Gunn Johansson (C)
Pär-Olov Olsson (M)

Arbetsutskottet

Mohamad Hassan
(ordf.) 

Annika Forsell
(1:e vice ordf.)

Stefan Mörk
(2:e vice ordf.)

Anna Svensson

Inga-Lil Tegelberg