Förbundsstyrelse och Arbetsutskott

I styrelsen sitter förtroendevalda från alla medlemskommuner och Region Uppsala, samt särskilt utnämnda tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet.

Ordinarie representant

Region Uppsala, Madeleine Andersson (M) (ordf.)
Uppsala kommun, Mattias Kristenson (S) 
Försäkringskassan, Stefan Mörk,  2:e vice ordf.
Arbetsförmedlingen, Sofie Löfqvist
Enköpings kommun,Tuija Rönnback (NE)
Heby kommun, Carina Schön (S)
Håbo kommun, Catherine Öhrqvist (M)
Knivsta kommun, Oscar Hahne (KD) 
Tierps kommun,Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)
Älvkarleby kommun, Paul Wisén (C)
Östhammars kommun, Jessica Kumlin (M) 

Ersättare

Hans Wennberg (S)
Ehsan Nasari (C)
Karolina Eriksson
Roger Håkansson
Johan Enfeldt (S)
Tina Hultman (L)
Helene Cranser (S)
Gunnar Ormèus (S)
Viktoria Söderling (S)
Roger Petrini (M)
Lisa Norén (S)

Arbetsutskottet

Madeleine Andersson (ordf.) 

Mattias Kristenson (1:e vice ordf.)

Stefan Mörk
(2:e vice ordf.)

Sofie Löfqvist

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)