Sök
Stäng denna sökruta.

SMAIL

Skattning mot Arbete i Länet

Skattning Mot Arbete i Länet

Projekt SMAIL (Skattning Mot Arbete I Länet) var ett kompetensutvecklingsprojekt från januari 2022 till och med april 2023. Samtliga åtta kommuner i Uppsala län deltog och Samordningsförbundet Uppsala län var projektägare.

Projektet innebar att 14 medarbetare från sju av länets kommuner utbildades i SMAIL och som därefter höll i SMAIL-utbildningar för medarbetare i sina respektive kommuner. Sammanlagt deltog 163 medarbetare som deltagare i projektet och därtill tog cirka 35 chefer och andra medarbetare del i enbart i SMAIL-utbildningen.

SMAIL bygger på de resultat som framkom i det danska Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) och som de senaste åren har fått stort intresse och även har etablerats i olika verksamheter runtom i Sverige inom Samordningsförbund och kommuner.
Under projektets genomförande anordnades en 4-dagars utbildning i SMAIL samt digitala kompetenspass med olika teman kopplade till områden som är viktiga i arbetet med SMAIL, däribland jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. De horisontella principerna ingick även som en integrerad del i utbildningen i SMAIL. Vidare så anordnades nätverksmöten lokalt i kommunerna med syfte att dela erfarenheter kring arbetet med SMAIL.

Resultatet av utbildningsinsatsen innebär att kommuner i Uppsala län fått möjlighet att använda en väl utarbetad och etablerad metod i deras arbete med att stötta individer på vägen till arbete eller studier. Vidare har projektet bidragit till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande för medarbetare inom framför allt arbetsmarknadsområdet i länet.