SMAIL

Skattning mot Arbete i Länet

Skattning mot Arbete i Länet

Samordningsförbundet i Uppsala län driver mellan januari 2022 och april 2023 projektet SMAIL (Skattning mot arbete i länet). SMAIL är ett kompetensutvecklingsprojekt med länets åtta kommuner. Projektet innebär att utbilda medarbetare inom kommunerna i ett progressionsmätningsverktyg för vägen till arbete eller utbildning för individen.

Projektet innebär även att förankra ett mer övergripande förhållningssätt i verksamheten. Faktorer såsom handledarens tilltro till individens förmåga, att skapa en kontinuitet i kontakten med handledaren och parallella insatser för individen är viktiga delar i detta arbete. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.