”Ge personer med NPF chansen i arbetslivet”

I bland annat Silicon Valley har företag insett att medarbetare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är en styrka och en fördel för hela organisationen. Svenska arbetsgivare måste vakna upp och våga anställa personer med funktionsnedsättning! (SvD 2018-03-12)

Möter du personer med diagnos i ditt jobb?

Med eller utan diagnoser är vi alla olika och vi har olika behov för att klara vårt arbete och trivas på arbetsplatsen. Genom att göra små anpassningar kan du som arbetsgivare skapa förutsättningar för att jobbet ska flyta på bra och hur du med små medel kan bidra till att locka fram personens styrkor och resurser.

Ditt stöd och bemötande gör stor skillnad är avgörande för en lyckad rekrytering!


Alla människor är unika och fungerar olika, men ändå finns ofta en föreställning om att det ska fungera på samma sätt när det gäller arbetsfördelning, prioritering och instruktioner. Vi tänker oss en väg mot målet som i verkligheten ofta blir något krokigare.

När du anställer en ny medarbetare kan det ibland innebära att vissa anpassningar behövs för att det ska bli en långvarig och lyckad rekrytering. För att kunna göra det behövs kunskap och ibland stöd för att det ska bli så bra som möjligt. Det stödet och den kunskapen kan du ta del av genom länkarna, där finns information från flera aktörer.

Lär dig mer om några vanligt förekommande funktionsnedsättningar – vad innebär de olika diagnoserna?

 

 


Hur går jag tillväga för att rekrytera en ny medarbetare med en funktionsnedsättning? Läs mer om vilka stöd som våra myndigheter kan ge dig som arbetsgivare.

 


Här kan du hämta tips och råd för att ge stöd till dina medarbetare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) så att du på bästa sätt dra nytta av deras kompetens och kunskap. Genom att vara tydlig vid instruktioner samt att förmedla den kunskap som ger kontroll i arbetssituationen minimeras stressen hos din medarbetare som därmed blir trygg och bättre kan fokusera på arbetet.

Människor med NPF kan bidra med annorlunda perspektiv som kan vara till stor fördel. Förmågan att tänka annorlunda är högt eftertraktat på dagens arbetsmarknad.

En arbetsplats med en blandning av bakgrunder, identiteter och erfarenheter är en styrka som utvecklar hela arbetsplatsen!


Om din medarbetare har en funktionsnedsättning är det viktigt att arbetsplatsen anpassas till de svårigheter som eventuellt finns. En god tillgänglighet är en förutsättning för jämlikhet och för att alla medarbetare ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram material till kommuner, regioner och andra myndigheter som stöd för arbete med tillgängligheten. De erbjuder bl.a. vägledning, metodstöd och verktyg för att komma igång med arbetet för ökad tillgänglighet.