I rollen som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet och kunskap om arbetsplatsen till din nya kollega. Du introducerar din nya medarbetare i sitt arbete och får samtidigt tillfälle att tänka efter och formulera i ord varför vi gör som vi gör. För företaget blir du en PR-person och bidrar till en mer inkluderande och jämlik arbetsplats där alla är trygga i sin arbetsroll.

Du får möjlighet att vara en länk mellan arbetsgivare och arbetstagare för att lösa frågetecken och skapa trivsel på arbetsplatsen. Med rätt bemötande och uppmuntran bidrar nya medarbetares frågor till att utveckla verksamheten!

Ta del av YA-delegationens filmer som beskriver viktiga delar i ett bra handledarskap. (YA – yrkesintroduktionsanställning)


I rollen som handledare har du ansvar för att er nya medarbetare får ett gott bemötande och en bra introduktion till arbetet. Som ny på arbetsplatsen är det viktigt att känna stöd genom att förberedas väl inför arbetsuppgifterna men också att uppleva ett känslomässigt stöd. För att göra detta krävs att handledaren visar intresse och ställer frågor om hur arbetet upplevs och att rimliga krav och förväntningar ställs.

Några viktiga delar som bör beaktas inom uppdraget som handledare:

  • Förberedelser och förankring
  • Introduktion av en ny medarbetare
  • Mottagande
  • Planering och struktur i det dagliga arbetet
  • Uppföljning och dokumentation

I vår checklista finns detaljerad information om de olika delarna tillsammans med ytterligare verktyg som du som handledare tillsammans med din arbetsgivare kan ta del av. Guiderna kan med fördel skrivas ut och använda som underlag till ert arbete med handledning.


Riksförbundet Attention arbetar bl.a. för att personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. En av de stora utmaningarna deras målgrupper upplever på arbetsplatser är brist på kunskap och förståelse – både från arbetskamrater och chefer.

Med en medarbetare med ett neuropsykiatriskt funktionshinder krävs kunskap hos dig som arbetsgivare för att bemöta på bästa sätt. På Attentions hemsida beskrivs vilka delar som är extra viktiga att fokusera på vid introduktion, hur du kan skapa goda förutsättningar för att jobbet ska flyta på bra och hur du med små medel kan bidra till att plocka fram personens styrkor och resurser.

Läs gärna deras artiklar rörande introduktion, tydlighet och kommunikation här till höger.