Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Föreläsning på temat våld den 4 december kl 9:30 - 11 

Samordningsförbundet Uppsala län bjuder in till en föreläsning med Åsa Witkowski, verksamhetschef för den kliniska enheten på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). 

Målet med föreläsningen är att sprida kunskap kring ämnet våld i nära relationer.

Föreläsningen riktar sig till chefer och medarbetare hos samordningsförbundets parter eller andra personer som kan ha nytta av kunskapen i sitt arbete.

Länk till inbjudan och anmälan.

 (Publicerad: 2018-10-26)

 

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län

Förbundsstyrelsens har tidigare i år beslutat att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Den första rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar.

 (Publicerad: 2018-10-23)

  

Projekt praktikkartläggning

Från mars 2017 till september 2018 genomfördes projektet ”Praktikkartläggning” i regi av Uppsala kommun och med stöd av Europeiska socialfonden. Syftet var att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning i Uppsala län. Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har därför ett processverktyg tagits fram.

Processverktyget är en interaktiv karta som på ett enkelt sätt visar praktikprocessen utifrån praktikantens, praktikanordnarens och arbetsgivarens roll och bygger på resultat från Praktikkartläggningssprojektets intervjuer med individer, praktiksamordnare och arbetsgivare. Verktyget är fritt för alla att använda och det är även tillåtet att göra lokala anpassningar. Tanken är att verktyget skall kunna formas utifrån varje aktörs lokala behov och utgöra ett stöd till en kvalitetssäkrad praktik.  

Rapporten finns att läsa under:
Dokumentbank-Rapporter/Uppföljningar.

Praktikverktyget finns att läsa under:
Samverkansstöd-Verktyg

 (Publicerad: 2018-10-26)

 

 

 

 

 

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 24 9-12 Arbetsutskott
feb 7   Slutdatum ansökningar
feb 7 8.30-11.30 Frukostseminarium
feb 16 8-10 Frukostseminarium
feb 16 10-12 Strategisk utvecklingsgrupp
mars 2 9-12 Arbetsutskott
mars 16 9-12 Förbundsstyrelse
april 13 8.30- 9.30 Medlemssamråd
april 17-18

 

Finsamkonferens
april 23

 

Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 15 9-12 Arbetsutskott  
maj 21 9-11 Frukostseminarium
jun 1 9-12 Förbundsstyrelse
juli 5 14-14.45 Samordningsförbundet pratar i Almedalen
juli 9- 29   Kansli semesterstängt
aug 22 9-12 Arbetsutskott
sep 11

9.30-11.30

Seminarium
sep 12

 

Slutdatum ansökningar
sept 13-14

 

Internat
sept 25 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp

okt

5 9-12 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 19 8.30-9.15 Medlemssamråd
okt 23

 

Slutdatum ansökningar

nov

6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 14 9-12 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse
nov 27 14-16.30

10-årsjubileum

dec 4 9.30-11

Föreläsning

 

 

10-årsjubileum

Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala läns 10-års jubileum

Datum: 27 november klockan 14.00-16.30

Plats: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Plan 5.

Länk till Inbjudan med dagordning och anmälan.

 

Årsprocess 2018

Klicka för större bild

Grey Linenns

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar