Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.


Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar


Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Inbjudan till Teaterföreställningen Skuggsyskon

Datum: 20 maj 2019
Klockan: 13.00 -15.30
Lokal: Borgen,
Adress: Orphei Drängars Plats 1, Uppsala

Inbjudan och anmälan!

(Publicerad: 2019-04-04)

  

Inbjudan till föreläsningen ”Vägen till arbetsgivarna”

Datum: 24 april
Klockan: 13-15.30
Lokal: Missionskyrkan
Adress: S:t Olofsgatan 40 Uppsala

Inbjudan och anmälan!

(Publicerad: 2019-03-15)

 

"Familjelyftet" 

Den 19 mars 2019 bjöd Samordningsförbundet Uppsala län tillsammans med FoU socialtjänst in till en frukostföreläsning om projektet ”Familjelyftet”.

Läs mer här!

(Publicerad: 2019-03-19)

 

Sysselsättning och social rättvisa

Den 21 februari bjöd Samordningsförbundet Uppsala län tillsammans med FoU socialtjänst in till ett frukostseminarium på temat sysselsättning och social rättvisa.

Föreläsningen var uppskattad av de närmare 40 åhörarna som bestod av medarbetare från förbundets olika parter.

Läs mer här!

Bildspel

 (Publicerad: 2019-02- 26)

 

 

Viktig information till dig som är leverantör till oss

Vi på samordningsförbundet i Upppsala län vill informera om att från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för leverantörsfakturor.

Läs mer här!

 (Publicerad: 2019-01-07)

 

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet i Uppsala län

Förbundsstyrelsens har tidigare i år beslutat att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Den första rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar.

 (Publicerad: 2018-10-23)

Kalender 2019

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 21 9.00-12.00

Arbetsutskott

feb 7  

Slutdatum ansökningar

feb 15 9.00-12.00

Strategisk utvecklingsgrupp

mar 4 9.00-12.00

Arbetsutskott

 mar  18 9.00-12.00 Förbundsstyrelse 
april 1 9.00-12.00 Konstituerande styrelsemöte
april 23   Slutdatum ansökningar
maj 6 13.00-16.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
maj  14 15.30-17.30 Arbetsutskott 
 jun 3 9.00-12.00 Förbundsstyrelse
aug   22 9.00-12.00 Arbetsutskott 
sep 12   Slutdatum ansökningar
sep  19 Heldag  Utbildning styrelsen
sep 25 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
okt 7 9.00-12.00 Arbetsutskott
okt 17 9.00-12.00 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
nov 14 9.00-12.00 Arbetsutskott
nov 25 9.00-12.00 Förbundsstyrelse

Årsprocess 2019

Årsprocess 2019

Projekt praktikkartläggning

Från mars 2017 till september 2018 genomfördes projektet ”Praktikkartläggning” i regi av Uppsala kommun och med stöd av Europeiska socialfonden. Syftet var att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning i Uppsala län. Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har därför ett processverktyg tagits fram.

Processverktyget är en interaktiv karta som på ett enkelt sätt visar praktikprocessen utifrån praktikantens, praktikanordnarens och arbetsgivarens roll och bygger på resultat från Praktikkartläggningssprojektets intervjuer med individer, praktiksamordnare och arbetsgivare. Verktyget är fritt för alla att använda och det är även tillåtet att göra lokala anpassningar. Tanken är att verktyget skall kunna formas utifrån varje aktörs lokala behov och utgöra ett stöd till en kvalitetssäkrad praktik.  

Rapporten finns att läsa under: Dokumentbank-Rapporter/Uppföljningar.

Praktikverktyget finns att läsa under: Samverkansstöd-Verktyg

 (Publicerad: 2018-10-26)

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar