Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.


Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.


Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


PRESSMEDDELANDE

Den offentliga försörjningens omfattning i Uppsala län och för samtliga 290 kommuner i landet sammanställd på uppdrag från Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet.  Samordningsförbundet  uppdrag är att både finansiellt och metodmässigt stödja våra medlemmar som är länets åtta kommuner, AF, FK och Region Uppsala när det gäller deras samverkan kring individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om individer som behöver samordnade lösningar för att kunna komma i arbete, många gånger med komplex problematik.

Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.

Läs hela dokumentet här

https://studios.statisticon.se/finsam/ 

För mer information
Åsa Fichtel, förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län
Telefon: 070-568 90 80
E-post: asa.fichtel@finsamuppsala.se

Publicerad: 21 januari 2020, kl. 10.30  

Aktuellt

Inbjudan till föreläsning!
FULLSATT!

Att förstå sin egen utsatthet -stöd för professionella i människovårdande yrken

Dag: Torsdag den 30 januari 2020
Tid: Kl. 9.00-12.00
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan,
S:t Olofsgatan 40 i Uppsala

Anmälan senast den 20 januari 2020
via e-post till
kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se
eller via telefon på: 018-18 58 42.

 Inbjudan!

 Publicerad: 2019-12-05

 

Arbete och återhämtning från psykisk ohälsa

Den 3 oktober bjöds medarbetare och chefer hos förbundets parter in till en förmiddag med föreläsning och workshop på temat ”Arbete och återhämtning från psykisk ohälsa”

Föreläsare:
Ulrika Liljeholm, utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje kommun
Karolina Mark, från IPS-verksamheten i Enköping
Victoria Eklund, från IPS-verksamheten i Uppsala

Presentation/Bildspel från föreläsningen

 Publicerad: 2019-10-08

 

Samordningsförbundets utbildningsdag för förbundsstyrelsen!

Den 19 september 2019 samlades Samordningsförbundets styrelse, representanter från Lokusgrupperna och Strategisk utvecklingsgrupp för en utbildningsdag, på hotell Clarion Gillet i Uppsala.

Presentationer av pågående insatser från respektive Lokusgrupp stod först på agendan och efter en gemensam lunch gav Mats Forsberg, Statisticon en  rapport om ny statistik som underlag vid behovsanalyser.

Vidare fortsatte eftermiddagen för styrelsen där kansliet informerade om ekonomisk uppföljning / uppföljning av verksamheterna och verksamhetsplanen för 2020.

Sammanträde för styrelsen med en avslutande middag på kvällen fick avsluta  denna dag!

För att ta del av det material som presenterades under dagen, klicka på bifogade länkar.

Lokusgrupper

Statisticon

 

  

  •  

 

 

Kalender 2020

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 23 9.00

Arbetsutskott

feb  6  

Slutdatum ansökningar

feb 14 9.00

Strategisk utvecklingsgrupp

mar 5 9.00

Arbetsutskott

 mar  19 9.00 Förbundsstyrelse 
april 23    Slutdatum ansökningar
maj 8 09.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
maj  14 09.00 Arbetsutskott 
juni 4 09.00 Förbundsstyrelse

aug

20

09.00

Arbetsutskott

sep 11   Slutdatum ansökningar
sep  18 Heldag  Utbildning styrelsen
sep 24 9.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
okt 8 9.00 Arbetsutskott
okt 23 9.00 Förbundsstyrelse
okt  22   Slutdatum ansökningar
nov 6 9.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
nov 12 9.00 Arbetsutskott
nov 26 9.00 Förbundsstyrelse

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet i Uppsala län

Förbundsstyrelsens har tidigare i år beslutat att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under

Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar.

 (Publicerad: 2019-07--03)

 

Viktig information till dig som är leverantör till oss

Vi på samordningsförbundet i Upppsala län vill informera om att från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för leverantörsfakturor.

Läs mer här!

 (Publicerad: 2019-01-07)

 

Årsprocess 2019

 

 

 

Medlemmarnas hemsidor

         
   Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar