Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.


Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.


Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


INSTÄLLT SEMINARIUM!

Vi måste tyvärr meddela att seminariet med SAMRE den 17 april 2020 är inställt.
Vi hoppas kunna presentera ett nytt datum till hösten!

 

INSPIRATIONSDAG

Samordningsförbundet anordnade en inspirationsden den 2 mars där all förbundets pågående insatser, lokusgrupper och styrgrupper var inbjudna. Ett antal insatser presenterade sina verksamheter och berättade om både framgångar och utmaningar. Syftet var att inspirera och dela med sig till varandra, för att skapa ett gemensamt lärande.

 

IMPLEMENTERING 

Samordningsförbundet bjöd in till ett seminarium om implementering den 27 februari. Föreläste gjorde Kjerstin Larsson, socionom och docent i socialmedicinsk forskning som jobbar med forskning och utvärdering vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala Universitet.

Bildspel från föreläsningen

 

UPPSKATTAD FÖRELÄSNING
”Att förstå sin egen utsatthet”

av Jakob Carlander, legitimerad psykoterapeut,handledare och författare.

Samordningsförbundet arrangerade den 30 januari 2020 en mycket uppskattad föreläsning av Jakob Carlander. Föreläsningen riktade sig mot de som i sitt dagliga arbete hanterar människor i utsatta situationer vilket kan vara mycket krävande och utmanande. Att arbeta med människor i en utsatt situation är också att ställas inför sin egen utsatthet.

Bildspel från föreläsningen

Publicerad den 4 februari 2020  

KALENDER 2020

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 23 9.00

Arbetsutskott

feb  6  

Slutdatum ansökningar

feb 14 9.00

Strategisk utvecklingsgrupp

mar 5 9.00

Arbetsutskott

 mar  19 9.00 Förbundsstyrelse 
april 23    Slutdatum ansökningar
maj 8 09.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
maj  14 09.00 Arbetsutskott 
juni 4 09.00 Förbundsstyrelse

aug

20

09.00

Arbetsutskott

sep 11   Slutdatum ansökningar
sep  18 Heldag  Utbildning styrelsen
sep 24 9.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
okt 8 9.00 Arbetsutskott
okt 23 9.00 Förbundsstyrelse
okt  22   Slutdatum ansökningar
nov 6 9.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
nov 12 9.00 Arbetsutskott
nov 26 9.00 Förbundsstyrelse

PRESSMEDDELANDE

Den offentliga försörjningens omfattning i Uppsala län och för samtliga 290 kommuner i landet sammanställd på uppdrag från Samordningsförbundet Uppsala län

Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet.  Samordningsförbundet  uppdrag är att både finansiellt och metodmässigt stödja våra medlemmar som är länets åtta kommuner, AF, FK och Region Uppsala när det gäller deras samverkan kring individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Det handlar om individer som behöver samordnade lösningar för att kunna komma i arbete, många gånger med komplex problematik.

Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.

Läs hela dokumentet här

https://studios.statisticon.se/finsam/ 

För mer information Åsa Fichtel, förbundschef Samordningsförbundet Uppsala län
Telefon: 070-568 90 80
E-post: asa.fichtel@finsamuppsala.se

Publicerad: 21 januari 2020, kl. 10.30  

 

UPPFÖLJNING AV INSATSER INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET I UPPSALA LÄN

Förbundsstyrelsens beslutade år 2019 att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under

Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar

 

Medlemmarnas hemsidor

         
   Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar