Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.


Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar


Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt ! 

Inbjudan till Teaterföreställningen Skuggsyskon

Datum: 20 maj 2019
Klockan: 13.00 -15.30
Lokal: Borgen,
Adress: Orphei Drängars Plats 1, Uppsala

Inbjudan och anmälan!

(Publicerad: 2019-04-04)

  

”Vägen till arbetsgivarna”

Den 24 april 2019 bjöd Samordningsförbundet Uppsala län in till en välbesökt föreläsning på temat arbetsgivare, då ett av förbundets mål för 2019 är att öka kunskapen om arbetsgivarperspektivet i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering. De närmare 40 åhörarna fick lyssna till Lena Strindlund, projektledare och verksamhetsdoktorand på Samordningsförbundet Centrala Östergötland, som berättade om studien Vägen till arbetsgivarna och hur resultatet i den studien kan användas för att utveckla samverkan mellan myndigheter och arbetsgivare för ökad arbetsmarknadsinkludering. Åhörarna fick även möjlighet att diskutera ett antal frågor kopplade till föreläsningen i mindre grupper, och utav sorlet i lokalen att döma, fanns det mycket att diskutera.

Läs mer här!

(Publicerad: 2019-05-10)

 

"Familjelyftet" 

Den 19 mars 2019 bjöd Samordningsförbundet Uppsala län tillsammans med FoU socialtjänst in till en frukostföreläsning om projektet ”Familjelyftet”.

Läs mer här!

(Publicerad: 2019-03-19)

 

Sysselsättning och social rättvisa

Den 21 februari bjöd Samordningsförbundet Uppsala län tillsammans med FoU socialtjänst in till ett frukostseminarium på temat sysselsättning och social rättvisa.

Föreläsningen var uppskattad av de närmare 40 åhörarna som bestod av medarbetare från förbundets olika parter.

Läs mer här!

Bildspel

 (Publicerad: 2019-02- 26)

 

 

Viktig information till dig som är leverantör till oss

Vi på samordningsförbundet i Upppsala län vill informera om att från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för leverantörsfakturor.

Läs mer här!

 (Publicerad: 2019-01-07)

 

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet i Uppsala län

Förbundsstyrelsens har tidigare i år beslutat att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Den första rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar.

 (Publicerad: 2018-10-23)

Kalender 2019

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 21 9.00-12.00

Arbetsutskott

feb 7  

Slutdatum ansökningar

feb 15 9.00-12.00

Strategisk utvecklingsgrupp

mar 4 9.00-12.00

Arbetsutskott

 mar  18 9.00-12.00 Förbundsstyrelse 
april 1 9.00-12.00 Konstituerande styrelsemöte
april 23   Slutdatum ansökningar
maj 6 13.00-16.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
maj  14 15.30-17.30 Arbetsutskott 
 jun 3 9.00-12.00 Förbundsstyrelse
aug   22 9.00-12.00 Arbetsutskott 
sep 12   Slutdatum ansökningar
sep  19 Heldag  Utbildning styrelsen
sep 25 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
okt 7 9.00-12.00 Arbetsutskott
okt 17 9.00-12.00 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
nov 14 9.00-12.00 Arbetsutskott
nov 25 9.00-12.00 Förbundsstyrelse

  Ledig tjänst

Processtödjare

Vi söker en processtödjare för utveckling av arbetsgivarutbildning 100 %, visstidsanställning 
t. o. m 2021-08-31

Vi vill ha din ansökan senast 2019-05-26

Arbetsuppgifter och ansökan, läs mer här

 

Årsprocess 2019

Årsprocess 2019

 

 

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar