Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet.


Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar


Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt ! 

Inbjudan till föreläsning!

Att förstå sin egen utsatthet -stöd för professionella i människovårdande yrken

Dag: Torsdag den 30 januari 2020
Tid: Kl. 9.00-12.00
Plats: Missionskyrkan, Linnéstugan,
S:t Olofsgatan 40 i Uppsala

Anmälan senast den 20 januari 2020
via e-post till
kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se
eller via telefon på: 018-18 58 42.

 Inbjudan!

 Publicerad: 2019-12-05

 

Arbete och återhämtning från psykisk ohälsa

Den 3 oktober bjöds medarbetare och chefer hos förbundets parter in till en förmiddag med föreläsning och workshop på temat ”Arbete och återhämtning från psykisk ohälsa”

Föreläsare:
Ulrika Liljeholm, utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje kommun
Karolina Mark, från IPS-verksamheten i Enköping
Victoria Eklund, från IPS-verksamheten i Uppsala

Presentation/Bildspel från föreläsningen

 Publicerad: 2019-10-08

 

Samordningsförbundets utbildningsdag för förbundsstyrelsen!

Den 19 september 2019 samlades Samordningsförbundets styrelse, representanter från Lokusgrupperna och Strategisk utvecklingsgrupp för en utbildningsdag, på hotell Clarion Gillet i Uppsala.

Presentationer av pågående insatser från respektive Lokusgrupp stod först på agendan och efter en gemensam lunch gav Mats Forsberg, Statisticon en  rapport om ny statistik som underlag vid behovsanalyser.

Vidare fortsatte eftermiddagen för styrelsen där kansliet informerade om ekonomisk uppföljning / uppföljning av verksamheterna och verksamhetsplanen för 2020.

Sammanträde för styrelsen med en avslutande middag på kvällen fick avsluta  denna dag!

För att ta del av det material som presenterades under dagen, klicka på bifogade länkar.

Lokusgrupper

Statisticon

 

  

Vårens seminarier och föreläsningar 2019


"Teaterföreställningen Skuggsyskon"
Östra Teatern
Läs mer här!


"Vägen till arbetsgivarna"
Lena Strindlund, projektledare och
verksamhetsdoktorand
Läs mer här!


"Familjelyftet"

Elisabeth Gunnars, projektledare
Läs mer här!


"Sysselsättning och social rättvisa"

Föreläsare, Jessica Arvidsson, fil.
dr. i hälsa och livsstil
Läs mer här!

 

 

 

 

Kalender 2019

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 21 9.00-12.00

Arbetsutskott

feb 7  

Slutdatum ansökningar

feb 15 9.00-12.00

Strategisk utvecklingsgrupp

mar 4 9.00-12.00

Arbetsutskott

 mar  18 9.00-12.00 Förbundsstyrelse 
april 1 9.00-12.00 Konstituerande styrelsemöte
april 23   Slutdatum ansökningar
maj 6 13.00-16.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
maj  14 15.30-17.30 Arbetsutskott 
juni 3 09.00-12.00 Förbundsstyrelse

aug

22

09.00-12.00

Arbetsutskott

sep 12   Slutdatum ansökningar
sep  19 Heldag  Utbildning styrelsen
sep 25 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
okt 7 9.00-12.00 Arbetsutskott
okt 17 9.00-12.00 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9.00-12.00 Strategisk utvecklingsgrupp 
nov 14 9.00-12.00 Arbetsutskott
nov 25 9.00-12.00 Förbundsstyrelse

Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet i Uppsala län

Förbundsstyrelsens har tidigare i år beslutat att kansliet kvartalsvis skall genomföra en uppföljning av insatser finansierade av förbundet. 

Uppföljningen är även en del av förbundets systematiska kvalitetsarbete och säkerställande av insatsernas jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Dokumentet bygger på information från insatsernas kvartalsrapporter till förbundet samt från SUS, inlämnade avvikelser och uppföljning av budget.

Rapporten är nu klar och finns publicerad här på hemsidan under

Dokumentbank - Rapporter/uppföljningar.

 (Publicerad: 2019-07--03)

 

Viktig information till dig som är leverantör till oss

Vi på samordningsförbundet i Upppsala län vill informera om att från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler för leverantörsfakturor.

Läs mer här!

 (Publicerad: 2019-01-07)

 

Årsprocess 2019

 

 

 

Medlemmarnas hemsidor

         
   Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar