Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Arbetsmarknadskonferens-
En välfungerade och inkluderande arbetsmarknad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet är att via "lärande exempel" från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. Årets konferensen fokuserar dels på samverkansfrågor och dels på frågor som rör nyanländas etablering på arbetsmarknaden. För datum och anmälan klicka på "läs mer här" 

Läs mer här

 

Ny förbundsordning

Från 1 juli 2017 gäller en ny förbundsordning. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets arbete. I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Följ länken till förbundsordningen

 

Inbjudan till teaterseminarium 18 september om arbetslivslivet bland funktionsnedsatta

Churchill var inte heller klok – en föreställning om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Arbetslösheten bland funktionsnedsatta ökar dramatiskt och är nu uppe i över 50 procent. I pjäsen får vi följa tre unga människors kamp för att ta sig in i arbetslivet: Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med Aspergers syndrom. De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och bemanningsfirmor har tagit över och där slimmade strukturer och krav på effektivitet stänger dem ute. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas!

Efter föreställningen kommer även Pär Larshans, hållbarhetschef på företaget Ragn-sells och föreläsare att hålla i en dialog kring frågorna.

Läs mer här

 

Inbjudan frukostseminarium 20 september, kunskapsbaserad praktik

Ofta finns kunskap om vilka metoder som är mest effektiva, men många gånger finns ett glapp mellan kunskapen och den praktiska användningen i vårt dagliga arbete. Följden blir att patienter/brukare erbjuds insatser som inte är de mest effektiva. Frukostseminariet kommer att ge inspiration och ökad kunskap om vad kunskapsbaserad praktik innebär och på vilket sätt detta  kan bidra till  kontinuerlig kvalitetsförbättring i det dagliga arbetet. 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

10X10 Opak

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
feb 15 9-12 Seminarium
feb 22 13-17 Arbetsutskott
 mars 2 11-15 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelse
mars 20-21   Finsamkonferens
april 5 9-12 Seminarium
april 5 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 12 9-10 Medlemssamråd
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12 Förbundsstyrelse
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sep 18 13-16 Seminarium på Regina teatern
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

 

NNS höstkonferens

Konferensen kommer att hållas mellan den 20-21 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest som ligger nordväst om Stockholm. Information om innehåll och hur man anmäler sig till konferensen kommer att läggas ut på NNS-webben.

Till hemsida

 2 Storre Bild 

Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning 2016 är här

 Banner årsredovisning 2016

 

Klicka på bilden för att läsa. 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar