Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

GDPR

Samordningsförbundet Uppsala län Säkerställer att personuppgifter och register hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (General data protection regulation- GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

 

Klicka här för mer information.

 

Samordningsförbundet pratar i Almedalen, 5 juli kl 14-14.45

Hur mycket offentlig försörjning kan vi spara genom insatserna finansierade av förbundet?

I samband med Almedalsveckan har förbundet fått frågan om vi kan prata om vår modell kring utebliven offentlig försörjning. Nedan ser du mer information om eventet. Det är öppet för alla, och gratis, så har du vägarna förbi, välkommen att titta in och lyssna.

Beskrivning av samhällsfrågan

Vi pratar om individers behov av stöd. Vi ser satsningar som ger goda resultat, då individer går från offentlig försörjning till lönearbete eller studier. Årsredovisningar visar att välfärd kostar. Hur visar vi de stora ekonomiska vinsterna i att bryta utanförskap – som annars riskerar bli livslångt.

Utökad information om evenemanget

Samordningsförbundet Uppsala län har tagit fram en modell som visar samhällets långsiktiga vinster, när insatser leder till att individer går från offentlig försörjning till arbete. Här handlar vinsten om minskade kostnader under lång tid. Det är en försiktig modell som tar hänsyn till kommun, ålder och risken att återfalla till offentlig försörjning. För en grupp på 31 individer som gick vidare till arbete visar modellen en årlig utebliven kostnad om drygt 2 miljoner. För deras återstående yrkesliv så uteblir en kostnad om drygt 70 miljoner - om de kan fortsätta behålla ett arbete och inte har behov av offentlig försörjning till mer än 50 procent. Slutsatsen är att även om det är relativt få individer som gått vidare till arbete är det stora summor offentlig försörjning som uteblir. Tid är pengar! Modellen är framtagen i samarbete med Statisticon i Uppsala. 

Åsa Fichtel, förbundschef.

 

 

 

 

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 24 9-12 Arbetsutskott
feb 7   Slutdatum ansökningar
feb 7 8.30-11.30 Frukostseminarium
feb 16 8-10 Frukostseminarium
feb 16 10-12 Strategisk utvecklingsgrupp
mars 2 9-12 Arbetsutskott
mars 16 9-12 Förbundsstyrelse
april 13 8.30- 9.30 Medlemssamråd
april 17-18

 

Finsamkonferens
april 23

 

Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 15 9-12 Arbetsutskott  
maj 21 9-11 Frukostseminarium
jun 1 9-12 Förbundsstyrelse
juli 5 14-14.45 Samordningsförbundet pratar i Almedalen
juli 9- 29   Kansli semesterstängt
aug 22 9-12 Arbetsutskott
sep 12

 

Slutdatum ansökningar
sept 13-14

 

Internat
sept 25 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp

okt

5 9-12 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 19 9-10 Medlemssamråd
okt 23

 

Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-12 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

 

 Sommarhälsning

Sommar, sommar och sol

Snart stundar ledighet och skön sommar för de flesta av oss, men innan dess vill jag säga några ord om var vi står just nu i förbundet.

Under våren 2018 har det varit full aktivitet inom Samordningsförbundet. Ett stort antal nya insatser, har dragit igång under våren. Vi har igång 21 insatser nu, fler än någonsin.  Engagemanget och intresset för att söka medel från oss har varit mycket högt och vi har beslutade insatser som gör att vårt ackumulerade överskott nu betats av. Vi är mycket stolta över att ha fått fart på så mycket arbete och att vi vågade kasta oss ut tillsammans med er parter i detta okända men mycket spännande arbetet.

Vi har också arrangerat ett antal kunskapshöjande insatser där ni som medlemmar kunnat delta, arbetsgivarrollen, tjänstedesign och jämställdhet är frågor vi tagit upp.   

Just nu utvecklar vi tillsammans med ett företag en modell för att visa på vilka vinster vi kan få genom de insatser som finansieras inom förbundet. Ja, våra insatser är lönsamma.

Många spännande saker har vi alltså upplevt, och det viktiga jag vill säga är att du som är en part i förbundet, är en del av detta arbete. Utan er nyfikenhet, er vilja till att hitta nya lösningar, våga öppna en ny dörr, så hade inget arbete utvecklats. Det är tillsammans vi har kunnat göra denna spännande förändringsresa.

Oavsett hur du vill tillbringa din ledighet, i stillsam reflektion tillbakalutad i badtofflor eller ivrigt engagerad i massor av projekt som ska göras så behöver vi var och en göra våra val kring vad vi vill lägga vår tid på.  Det har ni gjort när det gäller förbundsarbetet och det har bidragit till förändring och ett spännande framåtsyftande arbete. Härligt! Olikheter bidrar till utveckling och även om vår förändringsresa fortsätter året runt, så är det ju faktiskt sommar, så dags att ta sommarpaus.

Tack för just ditt bidrag till vårt gemensamma arbete.

En riktigt skön sommar till er alla, ta hand om er! 

Åsa Fichtel, förbundschef.

 

Årsprocess 2018

Klicka för större bild

Grey Linenns

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar