Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Seminarium 11 september – Hållbar spridning av goda resultat

Samordningsförbundet i Uppsala län och Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium på temat skalning/scaling den 11 september 2018.

Seminariet är ett smakprov och ger en inblick i vad skalning är och på vilket sätt detta är viktigt i en tid då hållbarhetskraven ökar samtidigt som effektivitetskraven. Seminariet ger också en introduktion till processverktyget Re-Solve som på ett effektivt sätt hjälper till att skala projekt och innovationer till önskvärd nivå och omfattning.

En generell utmaning med externfinansierade projekt är att de, när finansieringen är slut, har svårt att finna vägar att sprida (skala) fungerande projektresultat vidare inom eller utanför organisationen. Re-Solve har utvecklats för att hjälpa chefer och projektledare att på vetenskaplig grund identifiera vilka resultat som är värda att sprida, hur denna spridning kan ske kostnadseffektivt och till vilka organisationer eller andra aktörer som spridningen bör och kan ske.

Datum: 11 september klockan 9.30–11.30

Plats: Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Betty Pettersson-salen

Målgrupp: Vi riktar oss till chefer/arbetsledare och medarbetare inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer som har ett intresse av frågan.

Anmälan stängd!

Klicka här för mer information.

 

GDPR

Samordningsförbundet Uppsala län Säkerställer att personuppgifter och register hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (General data protection regulation- GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

 

Klicka här för mer information.

 

 

 

 

 

 

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad

Datum

Klockan

Aktivitet

jan 24 9-12 Arbetsutskott
feb 7   Slutdatum ansökningar
feb 7 8.30-11.30 Frukostseminarium
feb 16 8-10 Frukostseminarium
feb 16 10-12 Strategisk utvecklingsgrupp
mars 2 9-12 Arbetsutskott
mars 16 9-12 Förbundsstyrelse
april 13 8.30- 9.30 Medlemssamråd
april 17-18

 

Finsamkonferens
april 23

 

Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 15 9-12 Arbetsutskott  
maj 21 9-11 Frukostseminarium
jun 1 9-12 Förbundsstyrelse
juli 5 14-14.45 Samordningsförbundet pratar i Almedalen
juli 9- 29   Kansli semesterstängt
aug 22 9-12 Arbetsutskott
sep 11

9.30-11.30

Seminarium
sep 12

 

Slutdatum ansökningar
sept 13-14

 

Internat
sept 25 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp

okt

5 9-12 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 19 9-10 Medlemssamråd
okt 23

 

Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-12 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse
nov 27 14-16.30 10-årsjubileum

 

 

10-årsjubileum

Välkommen till Samordningsförbundet Uppsala läns 10-års jubileum

Datum: 27 november klockan 14.00-16.30

Plats: Regionkontoret, Storgatan 27, Uppsala. Plan 5.

En inbjudan med dagordning och anmälan kommer att mejlas ut till särskilt inbjudna samt läggas här på hemsidan.

 

Årsprocess 2018

Klicka för större bild

Grey Linenns

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar