Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget i Uppsala län samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.

Aktuellt 

Inbjudan till nationell konferens - Hemmasittare

Den 21-22 november 2016 anordnas en nationell konferens för att belysa fenomenet hemmasittare - elever med långvarig skolfrånvaro. Målet med konferensen är att belysa frågan om stor frånvaro från så många håll som möjligt.  

Målgrupp: Skolledare, lärare och övriga inom skolans elevhälsa, BUP, politiker, tjänstemän med fl.

Datum: 21-22 november

Plats: Centrala Uppsala

För mer information, vänligen besök Magelungens webbsida.
knapp_GR_tillSidan

Publicerat 17/10 2016

Inbjudan till seminarium kring nyanlända & trauma

Under hösten 2015 startade projekt Inspira mellan Arbetsförmedlingen, Röda Korsets behandlingscenter och Uppsala Kommun. Den 2 december anordnas ett seminarium med fokus på posttraumatisk stress bland nyanlända på grund av upplevelser relaterade till krig, flykt eller tortyr där temat kommer att belysas från olika perspektiv.

Tid och datum: 2 december kl. 08:00-12:20

Plats: Park Inn by Radisson, Storgatan 30, Uppsala

För mer information, vänligen se programmet här nedan.
Ikon Gr Program

 Publicerat 17/10 2016
 
 

 

 

 

 

 

 På_gång

Månad Datum Tid Aktivitet
Aug 29   Slutdatum ansökningar
Sep 1 9-12 Extra Arbetsutskott
  8-9   Internat
  13 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
  14   Kunskaps-dialogseminarium
Okt 3 9-15 Arbetsutskott
  10   Slutdatum ansökningar
  14 9-12 Förbundsstyrelse
  28 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
 Nov 15 9-15 Arbetsutskott
  25 9-12 Förbundsstyrelse
Dec      

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan  Landstinget Ua  Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar