Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar.

Medlemmarna har möjlighet att söka medel för utvecklingsinsatser från förbundet. Förutsättningen som krävs för en ansökan är att det minst är två medlemsparter som ser ett behov av samordnade insatser. Insatsen ska alltså vara en samverkan mellan minst två parter, där samtliga parter aktivt ska bidra i arbetet.


Aktuellt

Inbjudan till frukostseminarium

Supported Employment First World Conference i Belfast 2017

Härmed inbjuds du att delta i ett frukostseminarium den 8 december, arrangerat av Samordningsförbundet, där Uppsala kommun (IPS-Arbetscoacher) och Arbetsförmedlingen (SIUS) berättar om sitt besök på den första världskonferensen inom metoden Supported Employment i Belfast i juni 2017. Medverkan på konferensen finansierades av Samordningsförbundet i Uppsala län i form av tillfällig kompetenshöjande insats.

Anmälan

 

Varmt välkommen till slutkonferens för projektet Ungdomscoach 20-24

Tack vare ett samarbete med Samordningsförbundet Uppsala län och statsfinansiering från DUA (Delegation för unga och nyanläda till arbete) har projektet ungdomscoach 20-24 genomförts. Målgruppen har varit unga vuxna mellan 20-24 år som på olika sätt står utanför samhället.

Konferensen riktar sig till olika yrkesgrupper som arbetar med unga inom kommun, region och näringsliv. För mer information:

Läs mer här

 

SAVE THE DATE!
FINSAM konferensen 17-18 april 2018

Den nationella FINSAM- konferensen som  årligen arrangeras av Nationella rådet  genomförs nästa år tillsammans med de fyra Samordningsförbunden i Göteborg. Samhället är i förändring och står inför utmanningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs samverkan.

I december 2017 kommer en inbjudan med möjlighet att kunna anmäla sig till ett spännande program.

Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, (vid centralstationen), Göteborg.

Läs mer här

 

Ny förbundsordning

Från 1 juli 2017 gäller en ny förbundsordning. Förbundsordningen styr och reglerar förbundets arbete. I förbundsordningen regleras följande; medlemmar, ändamål, styrelsens sammansättning, hur ledamöter utses, mandatperioder, vilka uppgifter styrelsens har, personal, revisorer, styrning och insyn. Förbundsordningen beslutas av ingående partners högsta beslutande organ, det vill säga kommunfullmäktige eller motsvarande hos övriga parter.

Följ länken till förbundsordningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10X10 Opak

Bred Pa Gagn Sf Uppsala

Månad Datum Klockan Aktivitet
jan 30   Slutdatum ansökningar
jan 31 9-15 Arbetsutskott
feb 14 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
feb 15 9-12 Seminarium
feb 22 13-17 Arbetsutskott
 mars 2 11-15 Arbetsutskott
mars 14 9-12 Förbundsstyrelse
mars 20-21   Finsamkonferens
april 5 9-12 Seminarium
april 5 13-16 Strategisk utvecklingsgrupp
april 19   Slutdatum ansökningar
maj 4 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
maj 12 9-10 Medlemssamråd
maj 16 9-15 Arbetsutskott
 jun  1 9-12 Förbundsstyrelse
 aug  22 9-12  Arbetsutskott
sep 5   Slutdatum ansökningar
sept 7-8   Internat
sep 18 13-16 Seminarium på Regina teatern
sept 20 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
okt 5 9-15 Arbetsutskott
okt 17 9-12 Förbundsstyrelse
okt 23   Slutdatum ansökningar
nov 6 9-12 Strategisk utvecklingsgrupp
nov 13 9-15 Arbetsutskott
nov 27 9-12 Förbundsstyrelse

 

SAMSIP (Samordnad Individuell Plan) kan användas för personer som har behov av stöttning från flera organisationer. Filmen nedan visar hur SAMSIP kan underlätta för individer som annars bollas mellan olika aktörer, genom att samla, till exempel, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Socialtjänsten till ett gemensamt möte.

Filmen är gjord av Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen i Karlstad.

https://youtu.be/Qyt6b0qr2g4

 

 

NNS höstkonferens

Konferensen kommer att hållas mellan den 20-21 november på Wärdshuset Lasse Maja Konferens & Fest som ligger nordväst om Stockholm. Information om innehåll och hur man anmäler sig till konferensen kommer att läggas ut på NNS-webben.

Till hemsida

 2 Storre Bild 

Samordningsförbundet Uppsala läns årsredovisning 2016 är här

 Banner årsredovisning 2016

 

Klicka på bilden för att läsa. 

Medlemmarnas hemsidor

         
 Arbetsförmedlingen (1)  Försäkringskassan    Logga_Enköping  Logga_Heby  
 Logga_Håbo  Logga_Knivsta  Logga_Tierp  Logga_Uppsala  Logga_Älvkarleby  Logga_Östhammar