Sök
Stäng denna sökruta.
6,8 miljoner till Samordningsförbundet skapar möjlighet för fler i arbete

6,8 miljoner till Samordningsförbundet skapar möjlighet för fler i arbete

Den 9 dcember beviljades Samordningsförbundet i Uppsala län medel från Europeiska Socialfonden (ESF), totalt 6,8 miljoner kronor, för kompetensutveckling inom samtliga kommuner i Uppsala län.

Målet för projektet är att kompetensutveckla medarbetare inom länets åtta kommuner i ett verktyg för progressionsmätning som ska användas i arbetet med individer i behov av samordnat stöd att nå egen försörjning genom arbete eller studier. Verktyget kommer att kallas SMAIL som står för Skattning mot Arbete i Länet.

Information & material