NY FÖRBUNDSSTYRELSE FRÅN OCH MED 2023-04-01

Vid Samordningsförbundets styrelsemöte den 31 mars 2023 valdes en ny förbundsstyrelse enligt valberedningens förslag. Ordförande: Madeleine Andersson (M) 1:e vice ordförande Mattias Kristenson (S) 2:e vice ordförande Stefan Mörk, Försäkringskassan

Samordningsförbundet i Uppsala län söker processtödjare 100%

Processtödjaren ska arbeta med att stödja och utveckla processerna inom Samordningsförbundet Uppsala län. För mer information om tjänsten, ladda ner platsannonsen.

Webbinarium: Self-efficacy

Dag: tisdagen den 16 maj 2023
Tid: kl. 09.00 -10.00
Plats: Digitalt via Teams

Webbinarium: Arbetsförmedlingens reformering utifrån förändringar i arbetsmarknadspolitiken

Dag: fredagen den 5 maj 2023
Tid: kl. 11.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams

Inbjudan till digitala ”Insatsdagar”

Dag: tisdagen den 25 april och torsdagen den 27 april 2023
Tid: kl. 08.15 – 09.50
Plats: Digitalt via Teams

Webbinarium: Alis- ett projekt för unga i övergången mellan skola och arbetsliv

Dag: tisdagen den 4 april 2023
Tid: kl. 08.30 – 9.30
Plats: Digitalt via Teams

Webbinarium: Frivården -vad är frivårdens uppdrag och vad innebär insluss?

Dag: tisdagen den 4 april 2023
Tid: kl. 08.30 – 9.30
Plats: Digitalt via Teams

Ta del av presentationer och inspelning från ”en förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld”

Datum: onsdag den 16 november 2022
Tid: kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams

Ta del av genomgången av SMAIL Skattning Mot Arbete I Länet

Vid ett webbinarium den 9 november 2022 presenterades SMAIL ett verktyg och förhållningssätt för att arbeta systematiskt och strukturerat i möte med individer med behov av mycket stöd för att nå arbete eller studier. Vid webbinariet deltog Karolina Eriksson, projektledare, Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare och Annika Sagström, processtödjare Längst ner till höger finns Power Point presentationen […]

Ta del av presentationen Information om Samhall

Vid ett webbinarium den 10 november 2022 informerade Arbetsförmedlingenom Samhalls uppdrag, vilka typer av anställningsformer de kan erbjuda samt vilka målgrupper som är aktuella för anvisningar till Samhall. Vidare informerades om hur samarbete initieras, kontakt fömedlas och hur processen går till inför en enventuell anställning hos Samhall. Längst ner till höger finns Power Point presentationen […]