Arbetslivsintro

Ta del webbinariet: Arbetslivsintro var en insats finansierad av Samordningsförbundet i Uppsala län. Samverkansparter var Uppsala kommun och Region Uppsala. Medverkande gjorde: Emma Wallin, enhetschef, socialtjänsten, ekonomiskt bistånd Uppsala kommun Andres Lundeqvist, kvalificerad handläggare ekonomiskt bistånd Uppsala kommun, Birgitta Rosberg processledare försäkringsmedicin, Region Uppsala. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Tal del av det […]

Webbinarium: En relationell(are) välfärd

Datum: onsdagen den 11 september 2024
Tid: kl. 09.00 – 10.00
Plats: Digitalt via Teams

Försäkringskassan och Samordningsuppdraget

Ta del av webbinariet: Försäkringskassan har ett uppdrag att stödja individen till återgång i arbete. Men Försäkringskassan har inte egna rehabiliteringsinsatser – hur ser uppdraget ut och hur arbetar Försäkringskassan för att sjukskrivna ska återgå i arbete? Medverkade gjorde Stefan Mörk och Karolina Eriksson Samverkansvariga på Försäkringskassan Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger

Försäkringskassan-aktivitetsersättning

Ta del av presentationen från webbiariet.

”Arbetsmarknadsläget i länet”

Ta del av webbinariet: Medverkade gjorde Christine Storbacka, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Uppsala län. Målet med webbinariet var att bidra med kunskap i det aktuella arbetsmarknadsläget i länet. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Ta del av det inspelade webbinariet, klicka här!

Ta del av webbinariet: Försäkringskassans ansvar och uppdrag

Medverkade gjorde:
Ingrid Eliasson, försäkringsspecialist, inriktning sjukförsäkringen
Stefan Mörk, samverkansansvar

Ta del av presentationen från webbinariet: Reko

Medverkande: Susanna Kampe, rehabiliteringskoordinator, Centrumkliniken Uppsala

Webbinarium: Supported Employment

Misa Kompetens och Samordningsförbundet Uppsala län
bjuder in till webbinarium om Supported Employment

”Nu går jag min väg” om att bli utsatt för våld i sin nära relation.

Samordningsförbundet i Uppsala län arrangerade den 16 november 2023 ett webbinarium med Jenny Freed, folkhälsovetare och polis. Hon har självt levt i en relation där hon blivit utsatt för misshandel och sexuellt våld. Efter många år lyckades hon till slut ta modet att lämna relationen. I detta webbinarium berättar hon om sina egna erfarenheter, men […]

Webbinarium: ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”

Projektet ISA – Insatser i samverkan för unga,
Region Uppsala och Samordningsförbundet Uppsala län
bjuder in till digital Mötesplats rörande MUCF:s kartläggning

Datum: Måndag 16 oktober 2023
Tid: kl. 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Zoom