Försäkringskassan-aktivitetsersättning

Ta del av presentationen från webbiariet.

Ta del av ”Arbetsmarknadsläget i länet”

Medverkade gjorde Christine Storbacka, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Uppsala län. Målet med webbinariet var att bidra med kunskap i det aktuella arbetsmarknadsläget i länet. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Ta del av det inspelade webbinariet, klicka här!

Ta del av webbinariet: Försäkringskassans ansvar och uppdrag

Medverkade gjorde:
Ingrid Eliasson, försäkringsspecialist, inriktning sjukförsäkringen
Stefan Mörk, samverkansansvar

Ta del av presentationen från webbinariet: Reko

Medverkande: Susanna Kampe, rehabiliteringskoordinator, Centrumkliniken Uppsala

Webbinarium: Supported Employment

Misa Kompetens och Samordningsförbundet Uppsala län
bjuder in till webbinarium om Supported Employment

”Nu går jag min väg” om att bli utsatt för våld i sin nära relation.

Samordningsförbundet i Uppsala län arrangerade den 16 november 2023 ett webbinarium med Jenny Freed, folkhälsovetare och polis. Hon har självt levt i en relation där hon blivit utsatt för misshandel och sexuellt våld. Efter många år lyckades hon till slut ta modet att lämna relationen. I detta webbinarium berättar hon om sina egna erfarenheter, men […]

Webbinarium: ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva”

Projektet ISA – Insatser i samverkan för unga,
Region Uppsala och Samordningsförbundet Uppsala län
bjuder in till digital Mötesplats rörande MUCF:s kartläggning

Datum: Måndag 16 oktober 2023
Tid: kl. 10.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Webbinarium: Vilken betydelse har arbetsgivarens involvering för medarbetarens återgång i arbete vid sjukskrivning och hur kan man arbeta för att stärka samverkan?

Datum: 12 oktober 2023
Tid: kl. 9.00 – 10.00
Plats: Digitalt via Teams

NY FÖRBUNDSSTYRELSE FRÅN OCH MED 2023-04-01

Vid Samordningsförbundets styrelsemöte den 31 mars 2023 valdes en ny förbundsstyrelse enligt valberedningens förslag. Ordförande: Madeleine Andersson (M) 1:e vice ordförande Mattias Kristenson (S) 2:e vice ordförande Stefan Mörk, Försäkringskassan

Samordningsförbundet i Uppsala län söker processtödjare 100%

Processtödjaren ska arbeta med att stödja och utveckla processerna inom Samordningsförbundet Uppsala län. För mer information om tjänsten, ladda ner platsannonsen.