Search
Close this search box.
Ta del av presentationen från webbinariet ”Behovsanalys”

Ta del av presentationen från webbinariet ”Behovsanalys”

Samordningsförbundet i Uppsala län har tagit fram ett underlag för behovsanalys rörande grupper av individer som har en längre väg för att komma till arbete. Dessa grupper lyfts i många sammanhang fram som riskgrupper för att hamna i utanförskap och där det ofta behövs välriktade och samordnade insatser för att de ska få det stöd de behöver.
Utifrån Statisticons verktyg för behovsanalys som Samordningsförbundet har presenterat tidigare innehåller underlaget även en uppdatering av de offentliga ersättningarna som finns inom länet. Den aktuella behovsanalysen beskriver nuläget i länets åtta kommuner.

Ta del av materialet från föreläsningen



Behovsanalys