Arbetslivsintro

Ta del webbinariet: Arbetslivsintro var en insats finansierad av Samordningsförbundet i Uppsala län. Samverkansparter var Uppsala kommun och Region Uppsala. Medverkande gjorde: Emma Wallin, enhetschef, socialtjänsten, ekonomiskt bistånd Uppsala kommun Andres Lundeqvist, kvalificerad handläggare ekonomiskt bistånd Uppsala kommun, Birgitta Rosberg processledare försäkringsmedicin, Region Uppsala. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Tal del av det […]

INSTÄLLT! En relationell(are) välfärd

Webbinariet är framflyttat till hösten 2024

Försäkringskassan och Samordningsuppdraget

Ta del av webbinariet: Försäkringskassan har ett uppdrag att stödja individen till återgång i arbete. Men Försäkringskassan har inte egna rehabiliteringsinsatser – hur ser uppdraget ut och hur arbetar Försäkringskassan för att sjukskrivna ska återgå i arbete? Medverkade gjorde Stefan Mörk och Karolina Eriksson Samverkansvariga på Försäkringskassan Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger

Försäkringskassan-aktivitetsersättning

Ta del av presentationen från webbiariet.

”Arbetsmarknadsläget i länet”

Ta del av webbinariet: Medverkade gjorde Christine Storbacka, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Uppsala län. Målet med webbinariet var att bidra med kunskap i det aktuella arbetsmarknadsläget i länet. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Ta del av det inspelade webbinariet, klicka här!