Försäkringskassan-aktivitetsersättning

Ta del av presentationen från webbiariet.

Ta del av ”Arbetsmarknadsläget i länet”

Medverkade gjorde Christine Storbacka, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Uppsala län. Målet med webbinariet var att bidra med kunskap i det aktuella arbetsmarknadsläget i länet. Ta del av presentationen under Nedladdningar till höger Ta del av det inspelade webbinariet, klicka här!