Effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser

”Effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser” ett seminarium arrangerat av Samordningsförbundet i Uppsala län, den 14 juni 2022. Medverkande: Anders Forslund, professor emeritus,IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitiks utvärdering, Uppsala) Vid seminariet presenterade Anders Forslund, en rapport genomförd av IFAU där de undersökt effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser. Resultaten visar bland annat att fler möten med en arbetsförmedlare leder till […]

Ta del av presentationen ”Hälsoeffekter av arbetslöshet”  

Utifrån rapporten ”Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet – En rapport om konsekvenser av 1990-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död” Medverkande: Johan Vikström, PhD, IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitisk utvädering, Uppsala) Ta del av presentationen!

Ta del av webbinariet Arbetsförmedlingens AI verktyg kring externa leverantörer inom ramen för Kundval Rusta och matcha (KROM).

Ta del av webbinariet Arbetsförmedlingens AI verktyg kring externa leverantörer inom ramen för Kundval Rusta och matcha (KROM).

”Rutin för flerpartsmöten”

Ta del av webbinariet ”Rutin för flerpartsmöten”-vad är det och när ska den användas? Längst ner till höger finns PowerPoint presentationen att ladda ner. För att ta del av inspelningen, klicka här!

6,8 miljoner till Samordningsförbundet skapar möjlighet för fler i arbete

Den 9 dcember beviljades Samordningsförbundet i Uppsala län medel från Europeiska Socialfonden (ESF), totalt 6,8 miljoner kronor, för kompetensutveckling inom samtliga kommuner i Uppsala län.

Ta del av presentationen Försäkringskassans ansvar och uppdrag kring aktivitetsersättningen

Vid ett webbinarium den 29 november 2021 informerade Försäkringskassan om sitt ansvar och uppdrag kring aktivitetsersättningen. Medverkande: Sanna Bergman, Sofie Bostedt och Laila Alaoui, Försäkringskassan i Uppsala Ta del av presentationen!

Ta del av presentationerna från ”En vecka fri från våld”

I samband med ”En vecka fri från våld” arrangerade Samordningsförbundet i Uppsala länett antal digitala föreläsningar och informationstillfällen.

Ta del av presentationen ISF-rapporten ”Avslag på ansökan om aktivitetsersättning”

”Avslag på ansökan om
aktivitetsersättning”

Stoppa våldet!

Samordningsförbundet Uppsala län deltar tillsammans med flera samordningsförbund samt NNS, i ett regeringsuppdrag med att förbättra upptäckten av våld, samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Läs mer här!

SAMRE

Samordningsförbundet i Uppsala län arrangerade den 7 maj 2021 en kunskapsdialog om förbättrad samverkan gällande sjukskrivna individer utan sjukpenninggrundande inkomst (SGI). SAMRE-projektet har genomförts i Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna. Projektet syftade till att ta fram ett myndighetsgemensamt arbetssätt kring målgruppen sjukskrivna individer utan sjukpenning (SGI). Du kan här ta del av den inspelade föredragningen gällande SAMRETa […]