Förbundets aktiviteter under perioden februari-mars 2023

Klicka på dokumentet under nedladdningar för att komma till en sammanställning över de aktivititer, såsom webbinarier, seminarier och övrigt som förbundet arrangerar under februari-mars.

Samordningsförbundet Uppsala län önskar God Jul och Gott Nytt År!

Här kommer en Julhälsning från oss på Samordningsförbundet, från kansliet och styrelsen. Vi vill tacka för god samverkan under året och ser framemot det fortsatta arbetet 2023.

Ta del av presentationer och inspelning från ”en förmiddag med fokus på jämställdhet och frågor om våld”

Datum: onsdag den 16 november 2022
Tid: kl. 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt via Teams

Ta del av genomgången av SMAIL Skattning Mot Arbete I Länet

Vid ett webbinarium den 9 november 2022 presenterades SMAIL ett verktyg och förhållningssätt för att arbeta systematiskt och strukturerat i möte med individer med behov av mycket stöd för att nå arbete eller studier. Vid webbinariet deltog Karolina Eriksson, projektledare, Katarina Åkerblom, verksamhetsutvecklare och Annika Sagström, processtödjare Längst ner till höger finns Power Point presentationen […]

Ta del av presentationen Information om Samhall

Vid ett webbinarium den 10 november 2022 informerade Arbetsförmedlingenom Samhalls uppdrag, vilka typer av anställningsformer de kan erbjuda samt vilka målgrupper som är aktuella för anvisningar till Samhall. Vidare informerades om hur samarbete initieras, kontakt fömedlas och hur processen går till inför en enventuell anställning hos Samhall. Längst ner till höger finns Power Point presentationen […]

Effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser

”Effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser” ett seminarium arrangerat av Samordningsförbundet i Uppsala län, den 14 juni 2022. Medverkande: Anders Forslund, professor emeritus,IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitiks utvärdering, Uppsala) Vid seminariet presenterade Anders Forslund, en rapport genomförd av IFAU där de undersökt effekter av förstärkta arbetsförmedlingsresurser. Resultaten visar bland annat att fler möten med en arbetsförmedlare leder till […]

Ta del av presentationen ”Hälsoeffekter av arbetslöshet”  

Utifrån rapporten ”Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet – En rapport om konsekvenser av 1990-talets friställningar för slutenvårdsutnyttjande och risk för förtida död” Medverkande: Johan Vikström, PhD, IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitisk utvädering, Uppsala) Ta del av presentationen!

Ta del av webbinariet Arbetsförmedlingens AI verktyg kring externa leverantörer inom ramen för Kundval Rusta och matcha (KROM).

Ta del av webbinariet Arbetsförmedlingens AI verktyg kring externa leverantörer inom ramen för Kundval Rusta och matcha (KROM).

”Rutin för flerpartsmöten”

Ta del av webbinariet ”Rutin för flerpartsmöten”-vad är det och när ska den användas? Längst ner till höger finns PowerPoint presentationen att ladda ner. För att ta del av inspelningen, klicka här!

6,8 miljoner till Samordningsförbundet skapar möjlighet för fler i arbete

Den 9 dcember beviljades Samordningsförbundet i Uppsala län medel från Europeiska Socialfonden (ESF), totalt 6,8 miljoner kronor, för kompetensutveckling inom samtliga kommuner i Uppsala län.