En digital föreläsning om Insatskatalogen

En digital föreläsning om Insatskatalogen

Tisdagen den 28 april 2020, kl 10.00-11.00
Mattias Bergström, förbundschef från Samordningsförbundet Östergötland, leder föreläsningen och berättar om Insatskatalogen.

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Katalogen innefattar olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, region, arbetsförmedling som projekt finansierade av samordningsförbund och privata aktörer/civilsamhälle.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för privatpersoner som själva vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

Redaktionen och ledningsfunktion för insatskatalogen finns på Samordningsförbundet Centrala Östergötland, som är initiativtagare till satsningen.

Målet är att få ökad kunskap om vad insatskatalogen är och på vilket sätt den kan användas. Ökad kunskap är första steget för att ta ställning till om detta är något som även Uppsala län ska ansluta sig till.

Målgrupp: Alla medarbetare inom Samordningsförbundets parter som är intresserade, men vi ser gärna att chefer/utvecklingsledare eller liknande deltar.

Anmälan via knappen till höger. Efter anmälan skickas en länk till digitalt möte. Vi vill ha din anmälan senast den 24 april 2020!

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef

Anmälan till föreläsning