Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Samordningsförbundet Uppsala län bjuder in till ett webbinarium

Måndag den 23 november 2020 Kl. 09.00-10.15

Arbetsgivare fäster inte stor vikt vid tidigare erfarenhet och fullgjord utbildning i svenska för invandrare (sfi) när flyktingar söker enkla jobb. Det visar national-ekonomerna Simon Ek, Mats Hammarstedt och Per Skedinger i en ny SNS-rapport (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle).

Föreläsare är: Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö och associerad till Institutet för näringslivsforskning (IFN) Per Skedinger, forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN) och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö

Målet: Att öka kunskapen om hur enkla jobb kan påverka en varaktig sysselsättning för flyktingar som haft svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Målgrupp: Vi riktar oss till chefer/arbetsledare, medarbetare och politiker inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer som har ett intresse av frågan.

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef