Sök
Stäng denna sökruta.
Arbetslivsintro- Uppsala

Tidsperiod: 2022-01-01 till 2023-12-31.

Samverkansparter:
Uppala kommun och Region Uppsala.

Syfte: Det övergripande syftet är att individer som uppbär ekonomiskt bistånd och på grund av ohälsa/ sjukdom saknar arbetsförmåga ska erbjudas förrehabiliterade insatser för att uppnå förmåga att delta i arbetslivsinriktad rehabilitering och på sikt komma till egen försörjning, när så är möjligt.

Metod:  Inledande utredning kommer att ske via standardiserade bedömningsmetoder, bland annat kommer förutsättningar för bistånd (FIA) som är framtagen av Socialstyrelsen avsedd att användas i förändringsarbete med biståndsmottagare att användas.

Målgrupp:  Målgruppen för insatsen är individer i arbetsförålder, som på grund av ohälsa inte kan delta i arbetslivsinriktad rehabilitering, som uppbär ekonomiskt bistånd och saknar sjukpenninggrundande inkomst. Inledningsvis kommer samarbetet riktas mot tre vårdcentraler, Nyby vårdcentral, Sävja vårdcentral samt Liljeforstorgs vårdcentral. Flera samarbeten med Region Uppsala kan bli aktuellt under insatsens gång.